• Українська
  • English
Кураторські години з першокурсниками медичного факультету №3
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Кураторські години з першокурсниками медичного факультету №3

Важливим завданням в процесі організації навчально-виховної діяльності в університеті є створення умов для особистісного зростання і всебічного розвитку здобувачів, розкриття і реалізація їх потенційних можливостей в обраній майбутній професії.

Успішність навчання здобувачів, особливо іноземців,  багато в чому залежить від їх рівня адаптації до нового академічного середовища.

В університеті питанню адаптації  та соціального захисту  студентів-іноземців приділяється особлива увага. Тому з перших днів навчання кураторами академічних груп медичного факультету №3 проведено перші кураторські години зі студентами. Здобувачів ознайомлено з традиціями університету, нормами взаємовідносин у ньому, основними правами та обов’язками студентів і викладачів, поінформовано про режим роботи закладу вищої освіти та гуртожитків, до кого і з якого приводу студенти можуть звернутися, проведено онлайн-демонстрацію роботи на сервері дистанційного навчання Moodle та електронному журналі БДМУ, ознайомлено з офіційним сайтом університету та сторінками в соціальних мережах.

Перший місяць навчання в університеті – етап первинної соціальної адаптації, для якого характерно входження студента в нові соціальні групи та побудова міжособистісних відносин у них. На цьому етапі важливі просвітництво і координація діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу щодо запобігання конфліктним ситуаціям у першокурсників. Тому куратори проінформували студентів-іноземців про організацію лікувально-консультативної допомоги, зокрема через Медико-психологічний центр БДМУ та електронну скриньку довіри.

Корисно знати