• Українська
  • English
Практика готує майбутніх спеціалістів до самостійного виконання обов’язків

Практика готує майбутніх спеціалістів до самостійного виконання обов’язків

Засоби рослинного походження є традиційними ліками як у нашій країні, так і у багатьох інших державах, а їх використання в сучасній медицині не лише залишається стабільним, але й має стійку тенденцію до зростання. Підвищення попиту на лікарські засоби рослинного походження вимагає від спеціалістів практичних навичок не лише у використанні, а й уміння заготівлі, зберігання, сушіння та стандартизації рослинної сировини. Власне тому, навчальна практика з фармакогнозії є логічним продовженням теоретичного навчання. Вона забезпечує майбутньому фахівцю всебічні знання з лікарських рослин, лікарської рослинної сировини, сприяє формуванню необхідного світогляду щодо раціонального використання природних рослинних ресурсів, їх охорони і відтворення. Базується практика з фармакогнозії на засвоєнні студентами курсів фармакогнозії, фармацевтичної ботаніки, організації та економіка фармації, латинської мови та інтегрується з цими дисциплінами, а також закладає основи вивчення студентами дисциплін “Ресурсознавство лікарських рослин”, ”Стандартизація лікарських засобівта передбачає уміння застосовувати знання з фармакогнозії в процесі подальшого навчання та у майбутній професійній діяльності.

10
9
8
7
5
4
3

Проходять практику студенти на базі навчально-дослідних ділянок кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії, які розташовані по вул. Федьковича, 15 та на базі табору відпочинку «Здоров’я» БДМУ. Під час проходження практики студенти мають можливість долучитись до культивування рослин, в процесі чого закладаються основи раціонального природокористування. Також проводять заготівлю лікарської рослинної сировини, гербарних зразків, які проростають безпосередньо на ділянках та в природному середовищі, проводять первинну обробку зібраної сировини та готують її до висушування.

З метою поглиблення знань курсу фармакогнозії студентам запропоновано підготувати навчально-дослідницьку роботу, яку вони мають змогу презентувати своїм колегам в період практики.

Отже, навчальна практика є важливою складовою формування професійних навичок, оскільки фармацевтична освіта може бути досягнута не лише вивченням теоретичного матеріалу, але і його поєднанням із практичними навичками. А добре організоване виконання практичних навичок сприяє підготовці конкурентоспроможних спеціалістів із професійним мисленням та уміннями.

Інформацію підготували: професор Олександр ЗАХАРЧУК

та доцент закладу вищої освіти Олександра ГОРОШКО

Корисно знати