• Українська
  • English
Відбулося чергове засідання вченої ради БДМУ

Відбулося чергове засідання вченої ради БДМУ

На початку зібрання учений секретар професор Альона Антонів зачитала привітання для ювілярів місяця з числа професорсько-викладацького складу університету.
Під час засідання пройшли наукові читання, присвячені вшануванню пам’яті Дмитра Сергійовича Ловлі одного із засновників Чернівецького державного медичного інституту. З доповіддю виступив завідувач кафедри суспільних наук та українознавства професор Антоній Мойсей.

Члени вченої ради проголосували за підтримку кандидатури щодо присвоєння звання «Почесний професор» Буковинського державного медичного університету доктору медичних наук, професору Ходоровському Георгію Івановичу.

Також зібранням схвалена кандидатура доктора медичних наук, професора Ольги Денисенко – завідувача кафедри дерматовенерології щодо включення до складу колективу претендентів на здобуття Національної премії України імені Бориса Патона 2023 року в галузі науки та техніки роботи з назвою: «Дерматовенерологічна допомога в кризових ситуаціях».
Про підсумки лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2022 рік та заходи щодо її покращання у 2023 році інформувала присутніх проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та лікувальної роботи професор Тетяна Ілащук.


Про хід впровадження нових методів діагностики та лікування в практику охорони здоров’я ознайомив доцент кафедри анестезіології та реаніматології Сергій Акентьєв. Про роботу НЛЦ «Університетська клініка» БДМУ доповів – директор Клініки, асистент кафедри ортопедичної стоматології, к.мед.н. Олег Максимів.
Звіт про фінансову діяльність університету за 2022 рік надала заступник головного бухгалтера Олена Цюпа.
Вченою радою сьогодні розглянуто за затверджено матеріали засідань наукової та Центральної методичної комісій. Затверджено зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у БДМУ у 2023 році, затверджені вартість навчання в інтернатурі за спеціальністю «Фармація та вартість навчання на підготовчому відділенні БДМУ для громадян України (3-місячні курси) на 2023 рік, а також затверджене Положення про навчально-виробничу аптеку нашого ЗВО.

Корисно знати