• Українська
  • English

ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Деканат

Поштова адреса: 58002, Театральна площа, 2, І поверх
Контактний телефон:  +380 (0372) 559320
E-mail: ff@bsmu.edu.ua
Посилання на сайт: ff.bsmu.edu.ua

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Logo Фармацевтический факультет БДМУ Чернівці

Фармація – галузь, яка динамічно розвивається! Сучасний фармацевтичний фахівець повинен володіти  потужними знаннями, бути одночасно і хіміком, і фармакологом, і маркетологом і, навіть, психологом, оскільки нерідко працівник аптеки є першим, до кого звертається за допомогою хвора людина.

Саме таких висококваліфікованих фахівців готують в стінах фармацевтичного факультету БДМУ.

Фармацевтичний факультет Буковинського державного медичного університету створений у серпні 2004 року, хоча навчання студентів за напрямком «Фармація» розпочато ще в  2001 р. Цьому сприяло недостатнє забезпечення фармацевтичними кадрами Буковини та прилеглих регіонів.

На сьогодні набір студентів здійснюється на спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація» (освітній ступінь – магістр) за двома формами навчання (денна та заочна), на основі:

  • повної загальної середньої освіти (після 11 класу) за денною формою з терміном навчання 5 років;
  • раніше здобутого ОКР молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра за спеціальністю «Фармація, промислова фармація» з терміном навчання 4 роки за денною формою та 4,5 роки за заочною формою навчання (на 2 курс);
  • раніше здобутого ступеня спеціаліста / магістра за спеціальністю галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з терміном навчання 4 роки за денною формою та 4,5 роки за заочною формою навчання (на 2 курс).

Слід відмітити, що завдяки активній позиції нашого університету та роботі адміністрації на факультеті відновлено бюджетні місця.


Навчання здійснюється за освітньо-професійною програмою «Фармація, промислова фармація», яка акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти  (сертифікат № 1968, дійсний до 01.07.2026 року)

За роки діяльності факультету випущено понад 1500 фармацевтичних фахівців з вищою освітою. Широкий спектр професійних можливостей та безпроблемне працевлаштування обумовлюють зростання популярності навчання на фармацевтичному факультеті, про що свідчить успішна вступна кампанія. Наразі на факультеті навчається понад 750 студентів  денної та заочної форм навчання.

Успішна підготовка фахівців базується на залученні професійного кадрового потенціалу, наявності сучасної матеріально-технічної бази, поєднанні традиційних аудиторних занять із елементами дистанційного навчання, онлайн-лекцій та консультацій, використання серверу дистанційного навчання. Забезпечують навчання висококваліфіковані кадри, з яких 25 докторів наук, 70 кандидатів наук серед яких кандидати медичних, хімічних та фармацевтичних наук, що важливо для підготовки фахівців в цій галузі.

До складу фармацевтичного факультету входять 8 кафедр. Випусковими кафедрами, які забезпечують підготовку з професійно-орієнтованих дисциплін, є кафедри фармації, медичної та фармацевтичної хімії, фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії.

Структурним підрозділом факультету є навчально-дослідна ділянка для вирощування лікарських рослин, на якій студенти проходять практику з фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки. Важливою є наявність навчально-виробничої аптеки, де студенти мають змогу здобути знання та вміння, відпрацювати практичні навички безпосередньо на робочому місці, пройти практику з аптечної технології ліків, організації та економіки у фармації.

Крім того, студенти фармацевтичного факультету проходять практику з технології ліків на сучасних фармацевтичних заводах: АТ «Галичфарм», ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»», корпорації «ЮРІЯ-ФАРМ».

Про високу якість освіти на факультеті свідчать передові позиції за результатами складання першого та другого етапів Єдиного державного кваліфікаційного іспиту. Студенти беруть участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з фармації, фармакології, хімії, клінічної фармації та здобувають призові місця.

Велика увага на факультеті приділяється і науковій роботі, роботі студентського наукового товариства, учасники якого з успіхом виступають на всеукраїнських, міжнародних конференціях студентів та молодих учених.

Також на факультеті активно працює студентське самоврядування, основним завданням якого є захист прав та інтересів студентів, створення умов для їх реалізації, формування лідерських якостей та відчуття відповідальності. Студентська рада бере участь в організації та проведенні благодійних акцій, флеш-мобів, круглих столів тощо. Талановиті студенти мають змогу реалізувати себе в акторських студіях, ансамблі «Трембіта», є постійними учасниками творчих вечорів та концертів.

Таким чином, життя студентів фармацевтичного факультету насичене та цікаве.

Навчаючись в стінах фармацевтичного факультету ви отримаєте знання, здобудете практичний досвід, знайдете наставників та друзів, перед вами відкриються нові горизонти. Недарма останніми роками професія фармацевта входить до ТОП-10 найбільш затребуваних професій в Україні. Слід зауважити, що практично всі випускники фармацевтичного факультету працевлаштовані, і працюють не тільки в Україні, а й за її межами – в Німеччині, Румунії, Польщі, Італії тощо.

Переваги навчання на фармацевтичному факультеті:

  • Термін навчання – 4-5 років (денна форма навчання);
  • Інтернатура – лише 1 рік;
  • Менша вартість навчання;
  • Єдиний факультет, де існує заочна форма навчання – вчіться та працюйте одночасно!
  • Безпроблемне працевлаштування, можливість карʼєрного зросту та заснування власної справи.

Більш детальна інформація висвітлена на нашому оновленому сайті – ff.bsmu.edu.ua


ПЕРЕЛІК КАФЕДР, ЯКІ ПІДПОРЯДКОВАНІ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТУ

Біологічної фізики та медичної інформатики
Біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії
Медичної біології та генетики
Медичної та фармацевтичної хімії
Суспільних наук та українознавства
Фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії
Фармації
Фізіології ім.Я.Д.Кіршенблата

Співробітники деканату

Паліброда Надія Михайлівна

Декан

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль

Паламар Аліна Олександрівна

Помічник декана

Кандидат фармацевтичних наук


Профіль

Полянська Тетяна Сергіївна

Провідний фахівець


Профіль

Верховецька Юлія Андріївна

Провідний фахівець


Профіль

Години роботи : 9:00 - 18:00

Актуальні новини

Про нас повинні знати!

Здоров’я людини залежить не лише від правильно поставленого діагнозу, але й від якісних та ефективних ліків. Тому, на даний час, фармація залишається прогресивною та перспективною […]