• Українська
 • English

ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ

Контактна інформація:

Поштова адреса: вул. Героїв Майдану, 230, м. Чернівці, 58013, Україна

Контактний телефон/факс +3803722 44023

Email: cardiology@bsmu.edu.ua

http://cardio.bsmu.edu.ua/

Загальна інформація про кафедру:

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Кафедра здійснює підготовку медичних сестер на циклі «Фізична реабілітація, спортивна медицина», спеціалістів, магістрів за спеціальностями «Медицина» та «Стоматологія», проводить навчання лікарів-інтернів зі спеціалізації “Терапія”; та “Медицина невідкладних станів”, а також забезпечує підготовку лікарів на циклах спеціалізації, стажування за фахом «Кардіологія» і «Функціональна діагностика», курсах тематичного удосконалення.

Сидять (зліва направо): доцент, к.мед.н. С.І. Гречко, завідувач кафедри, професор В.К. Тащук, д.мед.н., професор О.С. Полянська, доцент, к.мед.н. О.Ю. Поліщук. Стоять (зліва направо): старші лаборанти К.К. Луптовіч, Р.А. Нестеровська доцент к.мед.н. Г.І. Хребтій, асистент Т.Л. Колодніцька, асистент. к.мед.н. Аль Салама Мухамед Васек Обейд, доценти к.мед.н. П.Р. Іванчук, к.мед.н. І.Т. Руснак, к.мед.н. О.М. Гінгуляк, к.мед.н. Т.М. Амеліна, старший лаборант О.В. Маліневська -Білейчук, лаборант М.Г. Мігай

Проводиться навчання з невідкладної кардіології на циклах стажування за фахом “Терапія”; та “Медицина невідкладних станів”.

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 1. Фізична реабілітація, спортивна медицина – для студентів 4 курсу спеціальностей «Медицина» (магістр).
 2. Фізична реабілітація, спортивна медицина – для студентів 3 курсу спеціальностей «Стоматологія» (спеціаліст)
 3. Медична та психологічна реабілітація. Вступ до спеціальності – для студентів 1 курсу спеціальності «Медична та психологічна реабілітація» (магістр)
 4. Основи медичної та психологічної реабілітації – для студентів 4 курсу спеціальності «Медична та психологічна реабілітація» (магістр).
 5. Внутрішня медицина – для студентів 5, 6 курсів спеціальностей “Лікувальна справа” (спеціаліст), “Педіатрія”  (спеціаліст). Модуль 2 Основи внутрішньої медицини (кардіологія), Модуль 3 Сучасна практика внутрішньої медицини. Модуль 4 Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб.
 6. Медична та соціальна реабілітація для студентів 3-4 курсу медичного коледжу БДМУ, спеціальність «Сестринська справа», освітній рівень «молодший спеціаліст»

А також кафедра забезпечує навчання на післядипломному етапі навчання лікарів:

1.Первинна спеціалізація лікарів за спеціальністю “кардіологія”

 1. Цикл стажування  за спеціальністю “кардіологія”
 2. Цикл стажування  за спеціальністю “функціональна діагностика”
  4. Тематичне удосконалення “ЕКГ в загальнолікарській практиці”
 3. Тематичне удосконалення  “Гострий коронарний синдром”
 4. Тематичне удосконалення  “Актуальні питання функціональної діагностики захворювань серця”
 5. Тематичне удосконалення  “Актуальні питання аритмології”
 6. Тематичне удосконалення  “Невідкладні стани в кардіології”
 7. Тематичне удосконалення  “Гостра та хронічна серцева недостатність”
 8. Тематичне удосконалення  “Гіпертонічна хвороба, ускладнена інсультом, реабілітація та експертиза пр.”
 9. Тематичне удосконалення  “Екстрагенітальна патологія у вагітних у загально-терапевтичній практиці»
 10. Тематичне удосконалення  “Некоронарогенні ураження  міокарда»
 11. Тематичне удосконалення  “Медична реабілітація хворих на ІХС”
 12. Тематичне удосконалення  “Медико-соціальна експертиза і реабілітація хворих і інвалідів”
 13. Цикл навчання з невідкладної кардіології при навчанні на циклі первинної спеціалізації за фахом “Терапія”
 14. Цикл навчання з невідкладної кардіології при навчанні на циклі стажування за фахом “Терапія”
 15. Цикл навчання з невідкладної кардіології при навчанні на циклі стажування за фахом “Медицина невідкладних станів”
 16. Цикл навчання з  невідкладної кардіології при навчанні лікарів-інтернів зі спеціалізації “Терапія”
 17. Цикл навчання з  невідкладної кардіології при навчанні лікарів-інтернів зі спеціалізації “Медицина невідкладних станів”.

Науково-дослідна та інноваційна робота:

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини виконує науково-дослідну роботу за кошти державного бюджету на тему: «Розробка комплексного підходу до ранньої діагностики ураження коронарних судин з використанням цифрового комп’ютерного аналізу електрокардіограми та регіонарної скоротливості міокарда», термін виконання 2017-2019 рр.

Лікувальна робота

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини в практичному аспекті своєї роботи орієнтована на співпрацю з колективами Обласного клінічного кардіологічного центру та Обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.

На кафедрі виконуються наступні методи дослідження кардіологічної патології: електрокардіографія та її  комп’ютерна обробка з кількісною оцінкою, холтерівське моніторування ЕКГ та артеріального тиску, черезстравохідна електрокардіостимуляція (ЧСЕС), велоергометрія (ВЕМ), тредміл-тест, ехокардіографія.

Проведення функціональних методів обстеження забезпечено наявною діагностичною апаратурою: двома електрокардіографами, велоергометром, тредмілом, двома системами холтерівського моніторингу, ехокардіографом.

 

Професором В.К. Тащуком та співробітниками кафедри:

 1. Проводяться консультації у відділеннях кардіологічного диспансеру та поліклініці, у позабазових установах області: у всіх відділеннях терапевтичного та інших профілів (комунальна установа: ”Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер”,  клінічні пологові будинки № 1, 2, міська студентська поліклініка, обласна клінічна лікарня, обласний ендокринологічний диспансер, міська клінічна лікарня № 1, 2, 3; залізнична лікарня, поліклініка УМВС, обласний клінічний онкологічний диспансер).
 2. Результати отримані при виконанні співробітниками кафедри науково-дослідної роботи на тему: «Розробка комплексного підходу до ранньої діагностики ураження коронарних судин з використанням цифрового комп’ютерного аналізу електрокардіограми та регіонарної скоротливості міокарда» впроваджуються в практику роботи обласного кардіологічного диспансеру, лікарсько-профілактичних установ Чернівецької області та України.

Також співробітники кафедри брали активну участь у всеукраїнських та зарубіжних науково-практичних конференціях з метою підвищення свого професійного та наукового рівня.

 

Співробітництво та міжнародна діяльність

Членство співробітників кафедри/курсу у міжнародних організаціях: д.мед.н., проф. В.К. Тащук, к.мед.н., доцент П.Р. Іванчук є членами Європейської асоціації кардіологів, Європейської асоціації з Серцевої недостатності.

Д.мед.н.,  проф. В.К. Тащук, д.мед.н., проф. Полянська О.С. та к.мед.н., доцент Т.М. Амеліна є членами Європейського товариства фізичної та реабілітаційної медицини.

Візити співробітників до закордонних установ: д.мед.н., проф. В.К. Тащук – Університет Фоджи (Італія), кафедра проф. Маttео Di Biase, 8 год лекцій, 1-10.05.2016.

К.мед.н., доцент Поліщук О.Ю., керівник Медико-психологічного центру БДМУ реалізовує співпрацю з психіатричною службою кантону Тургау (Швейцарська Конфедерація)

Участь співробітників кафедри у міжнародних конференціях/форумах тощо:

 

 • д.мед.н., проф. Полянська О.С. – Конгрес польського товариства спортивної медицини 23-24.09.2016, м. Лодзь, Польща.

Історична довідка

та здобутки наукової школи кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини: історичні аспекти та сучасні підходи до кардіології

Визначною подією в науковому житті кардіологічної спільноти Буковини стало створення в жовтні 1994 року в Буковинській державній медичній академії на базі двох лікувальних закладів (обласного кардіологічного диспансеру та обласного консультативного діагностичного центру) кафедри кардіології і функціональної діагностики.

На кафедрі почали працювати такі видатні вчені як доктор медичних наук В.К. Тащук (завідувач кафедри), професор, доктор медичних наук І.К. Владковський, доктор медичних наук С.В. Білецький (згодом професор, завідувач кафедри сімейної медицини), кандидат медичних наук О.С. Полянська, асистент О.Ю. Поліщук (на фото).

На кафедрі почали працювати такі видатні вчені як доктор медичних наук В.К. Тащук (завідувач кафедри), професор, доктор медичних наук І.К. Владковський, доктор медичних наук С.В. Білецький (згодом професор, завідувач кафедри сімейної медицини), кандидат медичних наук О.С. Полянська, асистент О.Ю. Поліщук (на фото).

Розпочали свою роботу асистентами О.С. Полянська (згодом доктор медичних наук, професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини), О.Ю. Поліщук (згодом кандидат медичних наук, доцент кафедри, керівник медико-психологічного центру, головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров`я та цивільного захисту населення з медичної психології та психотерапії) та С.І. Гречко (згодом  доцент кафедри, кандидат медичних наук, відповідальний секретар державної екзаменаційної комісії Буковинського державного медичного університету, відповідальна за навчально-педагогічний процес кафедри), І.О. Маковійчук (згодом головний лікар КМУ «Обласний клінічний кардіологічний диспансер», головний позаштатний спеціаліст Департаменту охорони здоров`я та цивільного захисту населення з кардіології, кандидат медичних наук) (на фото).

 

Надалі в склад кафедри увійшли професор М.Г. Триняк, асистент Л.П. Сидорчук (згодом професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри сімейної медицини).

Склалася наукова група старших лаборантів – випускників Буковинської державної медичної академії – О.В. Мудрий, І.І. Ілащук, І.В. Мельницький, П.Р.Іванчук, випускник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича – В.Г. Висоцька, які, пройшовши стажування на кафедрі, наразі посідають чільні місця в наукових та практичних медичних закладах.

В подальшому склад кафедри змінювався – став очолювати кафедру сімейної медицини професор, доктор медичних наук С.В. Білецький.

До викладацького складу прийшла наступна генерація таких вчених, як асистент Т.О. Кулик (Ілащук). Сьогодні професор, доктор медичних наук Т.О. Ілащук очолює кафедру пропедевтики Буковинського державного медичного університету, а професор, доктор медичних наук Л.П. Сидорчук очолює кафедру сімейної медицини.

У 1995 р. кафедра кардіології і функціональної діагностики була перейменована в кафедру госпітальної терапії №2 Буковинської державної медичної академії, а в 1997 р. до кафедри приєднано курс лікувальної фізкультури та спортивної медицини. З 2000 р. назва кафедри змінюється на «госпітальної терапії, лікувальної фізкультури та спортивної медицини», а з 2002 р. курс лікувальної фізкультури та спортивної медицини відокремлюють від кафедри госпітальної терапії №2 і з 2002/2003 навчального року повертається назва «кафедра кардіології та функціональної діагностики».

 

З 2009 р.  кафедра була трансформована і набуває назву внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, з 2010 р. до неї приєднується курс фізичного виховання.

З моменту створення кафедрою керує доктор медичних наук, професор Тащук Віктор Корнійович, 1960 року народження, випускник Чернівецького медичного інституту 1983 р., який пройшов етапи клінічної ординатури, аспірантури і докторантури в Інституті кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска АМН України, захистив в 1988 р. кандидатську дисертацію на тему «Клинико-функциональная диагностика нестабильной стенокардии, оценка эффективности обзидана» і в 1993 р. докторську дисертацію на тему «Клинические и морфофункциональные детерминанты рестабилизации течения острых форм ИБС при длительном наблюдении», має досвід роботи лікаря-кардіолога, кардіореаніматолога та функціоналіста Інституту кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України.

Великий досвід В.К.Тащук набув під час навчання та роботи у першому в Україні відділенні гострої коронарної недостатності, яке заснувала Н.А. Гватуа (учениця кардіолога В.Г.Попова).

 

Н.А.Гватуа, професор, доктор медичних наук

Професійної майстерності професор В.К.Тащук пліч о пліч набував у відділенні гострої коронарної недостатності разом із видатними  вченими сьогодення, докторами медичних наук, професорами  О.М. Пархоменко, Ю.М. Сіренко, О.С. Сичовим, В.О. Шумаковим.  Професор В.К.Тащук продовжує клінічні, педагогічні та наукові традиції  Інституту кардіології ім.акад. М.Д.Стражеска. На сьогодні Буковинський державний медичний університет підтримує робочі та дружні відносини з Інститутом кардіології, який є центром з координації зусиль Академії медичних наук, Міністерства охорони здоров’я, інших інститутів і кафедр.

Після повернення на Буковину В.К. Тащук розпочинає викладацьку діяльність в Буковинському державній медичній академії на посаді доцента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, залишаючись лікарем-практиком у якості консультанта Обласного кардіологічного диспансера м. Чернівці. А з 1994 очолив кафедру кардіології та функціональної діагностики Буковинської державної медичної академії.

Наукові інтереси проф. В.К.Тащука пов’язані з клініко-функціональними, морфофункціональними, гомеостазіологічними і хронобіологічними дослідженнями в кардіології, які, в тому числі, викладені в монографії «Медичні та біологічні проблеми невідкладної кардіології», «Основи електрокардіографії», посібнику з кардіології для іноземних студентів, монографії з функціональної діагностики, навчальних посібниках «Електрокардіографія. Основи діагностики» та «Пособие по кардиологии для иностранных студентов», монографіях «Гострий коронарний синдром: діагностика, лікування, реабілітація», «Клініко-функціональні методи дослідження серцево-судинної системи», «Кардіоваскулярні ускладнення у хворих на хронічну хворобу нирок», «Гострий інфаркт міокарда. Ускладнення», «Реєстрові дослідження малих міст України: діагностика, лікування», «Електрокардіографія. Основи діагностики», навчальному посібнику «Приклади формулювання терапевтичних діагнозів», англомовні видання – монографія «Basic of ECG» та навчальний посібник «Understanding of  ECG», що мають дозвіл Комісії з медицини науково-методичної ради МОЗ України, представлені в літературі – понад 27 патентів та 1070 публікацій, з яких біля 150 англомовних, є керівником 25 наукових робіт, з яких захищені 2 докторських і 23 кандидатських дисертацій. Був керівником навчання 35 клінічних ординаторів, підготував 11 магістрів медицини, 10 аспірантів, 1 докторанта.

Проф. В.К. Тащук є членом вченої ради Буковинського державного медичного університету, головою предметно-методичною комісії з внутрішньої медицини, деканом факультету підвищення педагогічної майстерності БДМУ, відповідальним технічним редактором журналу «Буковинський медичний вісник», членом Спеціалізованої вченої ради при Івано-Франківському національному медичному університеті, членом Європейської спілки кардіологів, Європейської асоціації з серцевої недостатності,  Робочої групи з гострого коронарного синдрому та аритмій серця Асоціації кардіологів України, співголовою Буковинського осередку Асоціації кардіологів України, головою Буковинських осередків «Асоціації з невідкладної кардіології України», «Асоціації аритмологів України», «Асоціації з серцевої недостатності України» (заступник голови), «Асоціації дослідників України», є членом редакційних колегій та редакційних рад журналів: «Буковинський медичний вісник», «Прикарпатський вісник НТШ»,  «Хист»,  «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», «Therapia. Український медичний вісник», «Аритмологія», «Український кардiологiчний журнал», Спільний українсько-румунський науковий журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини».

В.К.Тащук  бере активну участь у розробці рекомендацій з діагностики і лікування гострого інфаркту міокарда, стенокардії, з діагностики та лікування аритмій серця і серцевої недостатності Української асоціації кардіологів.

З нагоди 60-річчя Буковинської державної медичної академії занесений до книги Пошани академії (2000 р), є лауреатом премії ім. В. Залозецького (2000 р), нагороджений медаллю акад. М.Д. Стражеска «За заслуги в охороні здоров’я» (2000 р), Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2002, 2009 рр), Почесною грамотою Чернівецької обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради (2003, 2007, 2009, 2010, 2012, 2016 рр), з нагоди ювілею 50-річчя з дня народження та 30-річчя роботи в медицині поздоровлений Міністром охорони здоров’я України (2010), медаллю МВС України «За сприяння органам внутрішніх справ України» (2010 р),  медаллю «За заслуги» Асоціації кардіологів України (2013).

Указом  Президента України № 445 від 16 червня 2009 року присвоєне почесне звання «Заслужений лікар України».

За результатами роботи під час проведення XIV Національного конгресу кардіологів України  (2013) присвяченого 50-річчю Асоціації кардіологів України, був репрезентованій від лікарів Чернівецької області у Книзі «Професія – лікар кардіолог», що присвячена 50 – річчю Асоціації кардіологів, представлений на виставці фотографій кращих лікарів України,  2.12.2013 р. згідно Указу Президента України № 658/2013 «Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров’я» призначено державну стипендію як видатному діячу охорони здоров’я.

 

Професор В.К.Тащук щорічно бере участь у конгресах Європейського товариства кардіологів, а також навчальних програмах Європейського товариства кардіологів.

Справжнім корифеєм Чернівецької терапевтичної школи був професор кафедри І.К.Владковський, який працював завідувачем кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб з 1979 по 1991 рр, в подальшому з 1991 року по 1993 рік професором кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, а з 1994 року – професором кафедри госпітальної терапії № 2 та ЛФК – в подальшому з 2002 по 2008 рр – професором кафедри кардіології, функціональної діагностики, лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Захистив кандидатську дисертацію в 1957 році на тему: «Неврологическая симптоматика гипертонической болезни и некоторые вопросы патогенеза гипертонического инсульта». Докторська дисертація захищена в 1971 році на тему: «К патогенезу некоторых нервных и эндокринных нарушений при цереброкардиальной форме гипертонической болезни в период, не осложненный острыми нарушениями мозгового и коронарного кровообращений», звання професора присуджене у 1978 році.

Професор кафедри І.К.Владковський

Наукова діяльність професора І.К.Владковського була присвячена вивченню різних ланок патогенезу, клініки та лікування гіпертонічної хвороби з впровадженням нової концепції про автономну центральну регуляцію мозкового кровообігу, а також роль її дисфункції в патогенезі гіпертонічних кризів та інсультів. Під керівництвом професора І.К.Владковського з 1980 року було розпочато вивчення особливостей волюморегулюючої функції нирок у хворих на гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу серця, клімактеричний невроз за даними визначення в біологічних рідинах натрійуретичного гормону та інших пресорних та депресорних гормонів; енергопластичні властивості еритроцитів у співставленні з показниками центральної та регіональної гемодинаміки. І.К.Владковський був автором 140 наукових праць, 5 винаходів, 30 раціоналізаторських пропозицій. Під його керівництвом були виконані 4 кандидатських та 2 докторські дисертації. І.К.Владковського було нагороджено знаком «Відмінник Вищої школи», медаллю «Ветеран праці», багатьма почесними грамотами і подяками.

 

Активно працює професор кафедри внутрішньої медицини, фізичної  реабілітації, спортивної медицини Полянська Оксана Степанівна, кандидат медичних наук з 1992 р., тема  кандидатської дисертації  «Состояние гуморальных регуляторных субстанций у больных острым инфарктом миокарда», яка у  2000 р.  захистила докторську дисертацію «Порівняльні аспекти розвитку, перебігу різних форм ішемічної хвороби серця та оптимізація їх лікування», а вчене звання професора присвоєно у 2003 р.

Наукові дослідження професора О.С.Полянської присвячені оптимізації лікувальної тактики у хворих на ішемічну хворобу серця з супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень на різних етапах медичної реабілітації шляхом використання алгоритмів індивідуалізованої медикаментозної та немедикаментозної терапії, нових методик фізичних тренувань з врахуванням вегетативного статусу,  показників ехокардіографії, функції зовнішнього дихання, вираженостi порушень процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту, окисної модифікації білків,  протеолітичної та фібринолітичної активності плазми крові, ендотеліальної дисфункції, що дає можливість прогнозувати перебіг захворювань, попереджувати процеси ремоделювання лівого шлуночка та бронхів. Професор О.С.Полянська тривалий час працювала на посаді декана факультету післядипломної освіти БДМУ, має велику кількість наукових праць – понад 288, а також 2 монографії, 6 посібників, 1 підручник, 21 винахід.

За період існування кафедри з 1994 р. підготовлено 4 докторських дисертації [М.В.Шаплавський (консультант – проф. І.К.Владковський), О.С.Полянська (консультант – проф. В.К.Тащук), І.А.Плеш (консультант – проф. І.К.Владковський), Т.О.Ілащук (консультант – проф. В.К. Тащук)], 25 кандидатських [А.В. Серговський (керівник – проф. В.К. Тащук), В.Я.Трутяк (керівник – проф. В.К. Тащук), Е.Ц.Ясинська (керівник – проф. В.К. Тащук), О.Ю.Поліщук (керівник – проф. В.К. Тащук), О.В.Бобилєв (керівник – проф. С.В.Білецький), І.О.Маковійчук (керівник – проф. В.К.Тащук), Л.О.Волошина (керівник – проф. В.К. Тащук), В.І.Калинюк (керівник – проф. С.В.Білецький), Р.Б.Чаплинський (керівник – проф. В.К.Тащук), Л.П.Сидорчук (керівник – проф. В.К.Тащук), С.І.Гречко (керівник – проф. В.К.Тащук), І.І.Ілащук (керівник – проф. В.К. Тащук), В.Є.Сирота (керівник – проф. С.В.Білецький), М.І.Демешко (керівник – проф. С.В.Білецький), Т.О.Ілащук (керівник – проф. В.К.Тащук), Н.А.Турубарова (керівник – проф. В.К.Тащук)], П.Р.Іванчук (керівник – проф. В.К.Тащук), Л.Г.Максим’юк (керівник – проф. В.К. Тащук),  Міссаоуі Хашмі Бен Хусін (керівник – проф. В.К.Тащук), Т.В.Куртян (керівник – проф. О.С.Полянська), Т.М.Амеліна (керівник – проф. О.С.Полянська), Д.В.Шорикова (керівник – проф. В.К.Тащук), О.П.Динова (керівник – проф. В.К.Тащук), І.Т.Найда (керівник – проф. В.К.Тащук)], І.В.Бачинська (керівник – проф. В.К.Тащук), Абдульрахман Кутаіні Салах (керівник – проф. В.К.Тащук), О.І.Гулага (керівник – проф. В.К.Тащук), О.М.Гінгуляк (керівник – проф. В.К.Тащук), Аль Салама Мухамед Васек Обейд/Alsalama Mohammad Wathek (керівник – проф. В.К.Тащук).

Практичній охороні здоров’я кафедрою підготовлено 36 клінічних ординаторів.

Серед них як українські лікарі  [С.А.Сагалаєва, К.В.Дзюбенко, І.С.Тулюлюк, А.В.Босий, Л.І.Дячук, Л.Л.Дейнека, Л.В.Пархоменко, О.В.Ткачук, К.М.Злонікова, Н.І.Стецик, О.В.Костенко-Савчук], так і лікарі з різних країн світу. Спектр країн, лікарі з яких проходили навчання в різні роки на кафедрі, складає – Абдель Ель-Тельбані (Палестина), Самір Мохамед Яхья Ель-Халіфа Абдалла (Румунія), Хассабала Фахрельдін (Судан), Шлаш Абдулла (Палестина), Міссаоуі Хашмі (Туніс), Ройял Ваєл (Палестина), Саід Саламі (Іран), Дахал Бінод Кумар (Непал), Ельшенат Маджед (Палестина), Джамал Муртаза (Індія), Шіраз Ахмед (Пакістан), Аднан Сохаіл Чаудрі (Пакістан), Тіппарче Суніл Кумар (Індія), Салама Мухамед Васек (Сірія), Хасан Аль Халаф (Сірія), Абдульрахман Кутайні (Сірія), Кантор Джаміль (Сірія), Адіб Альдабо Катван (Сирія), Хілоуле Абдіазиз Мохамуд (Кенія), Геді Мохамед Ахмед (Сомалі),      Сірат Ібрахім Абді (Кенія),        Шеіх Мохамуд Мохамед Хасан (Сомалі), Омер Мухаммед Кхуда Бакхш (Пакистан), Аніс Аіссауі (Алжир), Хамді Мохамед (Туніс)], Хамза Алі Омар (Пакістан), Мохамед Ахмед Мохамед (Сомалі), Хамді Мохамед (Туніс), для наукової та викладацької роботи – 11 магістрів медицини [О.Ю.Поліщук, Л.П.Сидорчук, С.І.Гречко, Н.А.Турубарова, Т.О.Кулик, І.В.Трефаненко, Л.Г.Максим’юк,  І.В.Бачинська, О.І.Гулага, К.О.Пересунько, О.М.Гінгуляк], 10 аспірантів [С.І.Гречко, Н.А.Турубарова, Т.О.Кулик, І.А.Тащук, Л.Г.Максим’юк, Міссаоуі Хашмі Бен Хусін (Туніс), О.І.Гулага, І.В.Бачинська, Абдульрахман Кутайні  (Сірія),   О.М.Гінгуляк, О.В.Костенко-Савчук], 1 докторант [Т.О.Ілащук].

Сьогодні колектив кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини складається з 14 кардіологів, терапевтів та спеціалістів ЛФК, серед яких завідувач кафедри, професор, д.мед.н., В.К.Тащук, професор, д.мед.н., професор кафедри О.С.Полянська, доцент,  к.мед.н. О.Ю.Поліщук, доцент,  к.мед.н. С.І.Гречко, доцент,  к.мед.н. П.Р.Іванчук, доцент,  к.мед.н. Н.А.Турубарова-Леунова, доцент, к.мед.н. Т.М.Амеліна, доцент, к.мед.н. І.Т.Руснак, доцент, к.мед.н. О.М.Гінгуляк, асистент, к.мед.н. І.О.Маковійчук,  асистент, к.мед.н. О.І.Гулага, асистент, к.мед.н. Аль Салама Мухамед Васек Обейд, аспірант О.В.Костенко-Савчук, лаборант  М.Г.Мігай.

Педагогічна і лікувальна робота кафедри виконується на базі одного з найкращих лікувальних закладів Чернівецької області – обласного клінічного кардіологічного диспансеру, зокрема, відділень кардіореанімації (12 ліжок), гострої коронарної недостатності (40 ліжок), хронічної ішемічної хвороби серця (60 ліжок), гіпертонічної хвороби (60 ліжок), реабілітації інфаркту міокарда (40 ліжок), функціональної діагностики, а також у відділенні функціональної діагностики Обласного консультативного діагностичного центру та відділеннях Обласного диспансеру спортивної медицини та лікувальної фізкультури.

Навчальний процес, наукові дослідження та лікувальна робота проводяться у стаціонарних відділеннях та консультаційній поліклініці бази кафедри. Здійснюються обходи професорів, доцентів, на яких аналізуються стан здоров’я і перебіг хвороби складних пацієнтів. Кафедра підтримує тісний зв’язок з органами охорони здоров’я на місцях, головними спеціалістами області, головними лікарями центральних районних лікарень та м. Чернівці. Співробітники кафедри беруть активну участь у підготовці методичних та нормативних документів МОЗ України.

На кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини здійснюється викладання різних розділів серцево-судинної патології та функціональної діагностики, лікувальної фізкультури та спортивної медицини для студентів IV, V та VI курсів медичних факультетів, для лікарів в системі післядипломної освіти з спеціальностей «кардіологія», «функціональна діагностика», «терапія» на циклах спеціалізації, передатестаційного навчання (стажування), тематичного удосконалення. Послідовність викладання від окремих розділів пропедевтики внутрішніх хвороб до підвищення кваліфікації лікарів на післядипломному етапі дозволяє забезпечити достатньо високий рівень надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню.

Для забезпечення навчального,  лікувального та наукового процесів на кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини використовуються сучасні засоби діагностики: електрокардіографи, велоергометри, тредміл, кардіореанімаційний комплекс (моніторинг ЕКГ, артеріального тиску, дефібрилятор, кардіостимулятор), холтерівські монітори (ЕКГ і АТ), ехокардіограф. Співробітники кафедри у своїй роботі активно використовують сучасні технології навчального процесу. На базі кафедрі працює комп’ютерний клас, розроблені блоки тестових завдань для різних курсів та спеціальностей, видані на магнітних носіях два навчальних посібники, створено навчальні відеофільми з демонстрацією методів функціональної діагностики серцево-судинної патології.

При здійсненні освітнього процесу активно використовуються сучасні методи навчання, включаючи застосування мультимедійних презентацій практичних занять і лекцій, застосування комп’ютерної програми для навчання та контролю рівня знань, розроблені співробітниками кафедри.

З 2002 року  на базі кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини працюють курси тематичного удосконалення з кардіології, з функціональної діагностики, з 2003 року організовані і регулярно проводяться курси передатестаційної підготовки практичних лікарів. Постійно оновлюються навчальні плани і програми. У виданих кафедрою посібниках і монографіях відбивається багаторічний педагогічний досвід співробітників кафедри, багатий досвід діагностичної, лікувальної та профілактичної роботи.

Слухачі циклу підвищення кваліфікації зі своїми вчителями проф. В.К. Тащуком, проф. І.К. Владковським та доц. О.Ю. Поліщуком.

Слухачі присутні при виконанні досліджень, які виконуються з діагностичною, науковою та лікувальною метою, беруть активну участь у науково-практичних та патологоанатомічних конференціях. Контингент хворих повністю відповідає вимогам для якісного проведення навчального процесу на циклах спеціалізації та тематичного удосконалення для лікарів-кардіологів.

На кафедрі постійно проводиться навчально-методична робота з розробки та впровадження нових методичних посібників, а також нових інтерактивних форм педагогічної діяльності. Також на кафедрі є досвід в області таких нових, що розвивається в даний момент освітніх форм, як дистанційне навчання.

Стаж роботи викладачів у вищому учбовому закладі від 3-х до 30-ти років. Викладачі кафедри підвищували педагогічну кваліфікацію шляхом проходження курсів на факультеті підвищення кваліфікації викладачів Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, з відвідування лекцій, практичних та семінарських занять та подальшим обговоренням на кафедральних нарадах, відвідування переривчастих курсів з підвищення педагогічної кваліфікації, приймають участь у роботі факультету підвищення кваліфікації ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», обласних терапевтичного та кардіологічного товариств, Буковинської асоціації терапевтів ім. В.Х. Василенка, школі молодого викладача БДМУ, асоціації лікарів-інтерністів України, школі кардіологів ім. М.Д. Стражеска, а також займаються індивідуальною роботою над спеціальною медичною та педагогічною літературою, в тому числі активно використовують мережу Інтернету.

На фото під час роботи Національного конгресу кардіологів України – в президії зліва направо професор В.К.Тащук, член-кореспондент АМН України, професор В.З.Нетяженко, член-кореспондент АМН України, професор О.М. Пархоменко, професор В.О. Шумаков.

Співробітниками кафедри систематично організовуються та проводяться конференції під егідою Буковинського державного медичного університету та за участі Національного центру «Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска» АМН України, Національної медичної академії післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика,  Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України, Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Івано-Франківського національного медичного університету та ін. Неодноразово на цих конференціях виступали академіки, член-кореспонденти АМН України, професори – В.М.Коваленко, В.З. Нетяженко, К.М. Амосова, О.М. Пархоменко, Ю.М. Сіренко, Л.Г. Воронков, О.Й. Жаринов, М.Г. Ілляш, М.І. Лутай, О.І. Мітченко, Д.В. Рябенко, Є.П.  Свіщенко, О.С. Сичов, Ю.М. Соколов, М.Ю. Соколов, О.С. Стичинський, А.В. Руденко, В.О. Шумаков, І.П. Вакалюк, Н.М. Середюк, С.І. Сміян, М.І. Швед, М.І. Яблучанський, А.В .Ягенський та ін.

Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини завжди була і залишається на передових позиціях медичної науки, розробляючи основні питання патогенезу, діагностики і лікування найбільш актуальних хвороб серцево-судинної системи. Всі роки існування кафедри її співробітники вели активну наукову роботу, яка була спрямована на вирішення актуальних питань діагностики і лікування серцево-судинних захворювань. Згідно Державних програм співробітниками кафедри виконувалась бюджетна тема «Патогенетичне лікування ішемічної хвороби серця, попередження серцевої недостатності за впливу депресивних розладів та хроноциркадності – реєстр малих міст України», «Розробка комплексного підходу до ранньої діагностики ураження коронарних судин з використанням цифрового комп’ютерного аналізу електрокардіограми та регіонарної скоротливості міокарда»;   наукова робота кафедри також пов’язується з виконанням 5-річної теми «Патогенетичне обґрунтування медикаментозного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з врахуванням нейрогуморальних чинників факторів ризику та супутніх захворювань на стаціонарному та амбулаторному етапі реабілітації».

На кафедрі функціонує студентський науковий кардіологічний гурток, учасниками якого в різні роки були майбутні співробітники кафедри, студенти – вихованці гуртка неодноразово займали призові місця на наукових студентських форумах як в Україні та за її межами та виконали і виконують дисертаційні дослідження (Н.А. Турубарова, Т.О. Кулик, Л.Г. Максим’юк, О.-М.В. Попелюк, О.І. Полянська, О.С. Юрценюк, В.О. Павлюк, Ю.В. Грудецька, О.В.Костенко-Савчук).

З 2010 по 2019 рік до складу кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини входить курс фізичного виховання, який має одну з найкращих в області спортивних баз.

Ректор університету професор Т.М. Бойчук на урочистому нагородженні кращих спортсменів університету 2010 р.

У цей період на курсі фізичного виховання працювало 12 викладачів, серед яких 5 майстрів спорту та 7 кандидатів у майстри спорту, серед них: Н.М. Куліш  – відповідальна за курс фізичного виховання, кандидат у майстри спорту з настільного тенісу, тренер збірної команди з настільного тенісу; Р.В. Слухенська – к.пед.н., кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики, тренер збірної команди з танцювальної аеробіки; Л.С. Ібрагімова  – майстер спорту СРСР з художньої гімнастики, майстер спорту СРСР з велоспорту, тренер збірної команди з шахів, багаторічний тренер оздоровчої секції для співробітниць університету, відповідальна за роботу зі спеціальними медичними групами; М.М. Андрієць  – кандидат у майстри спорту з футболу, тренер збірної команди з футболу та баскетболу; С.І. Городинський –  майстер спорту України з легкої атлетики, тренер збірної команди з легкої атлетики; Т.В. Пасько  –  кандидат у майстри спорту з футболу, тренер жіночої збірної з футболу; С.Ю. Чубатенко  – майстер спорту України з легкої атлетики, тренер збірної команди з легкої атлетики; А.А. Єрохова  – кандидат у майстри спорту зі спортивної гімнастики, відповідальна за збірну команду з настільного тенісу в коледжі БДМУ; Е.Ю. Ібрагімов  майстер спорту України, член національної збірної з легкої атлетики, тренер збірної команди зі спортивного орієнтування;  І.В. Хавруняк  – кандидат у майстри спорту з волейболу, тренер чоловічої та жіночої збірних команд з волейболу; В.В. Куриш  – кандидат у майстри спорту з боротьби дзюдо, тренер збірної команди з дзюдо; П.В. Семенов  – відповідальний за збірну команду з силових видів спорту; Скоропадський В.В. – майстер спорту з айкідо, тренер збірної команди з карате та айкідо.

Підсумки спортивного свята підводить ректор БДМУ, професор Т.М. Бойчук

Поєднання практичного досвіду та наукового потенціалу кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини дозволяє з оптимізмом дивитись у майбутнє!

 

Завідувач кафедри

Тащук Віктор Корнійович

Завідувач кафедри

Доктор медичних наук, професор


Профіль
Колектив кафедри

Полянська Оксана Степанівна

Професор кафедри

Доктор медичних наук, професор


Профіль

Поліщук Олександр Юрійович

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль

Гречко Світлана Іванівна

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль

Іванчук Павло Романович

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль

Амеліна Тетяна Миколаївна

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль

Хребтій Галина Іванівна

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль

Руснак Ілона Тарасівна

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль

Гінгуляк Олександр Миколайович

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль

Аль Салама Мухамед Васек Обейд

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент


Профіль

Гулага Ольга Ігорівна

Асистент кафедри

Кандидат медичних наук


Профіль

Колодніцька Тетяна Леонідівна

Асистент кафедри


Профіль

Луптовіч Корнелія Карлівна

Старший лаборант


Профіль

Угринчук Орися Іллівна

Лаборант


Профіль

Мігай Марія Григорівна

Лаборант


Профіль

Актуальні новини

Школа лікування серцевої недостатності на Буковині

19 лютого відбулася науково-практична школа «Сучасне лікування серцевої недостатності».

Школа аритмології на Буковині

27 листопада відбулася науково-практична конференція «День аритмології на Буковині».

Змагання з легкої атлетики «Ратуша-2019»

9 листопада відбулися заключні змагання сезону з легкої атлетики «Ратуша-2019», в якому вже традиційно успішно виступили спортсмени БДМУ.