БДМУ серед лідерів винахідницької діяльності

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Як відомо, в просуванні інновацій велике значення мають патенти. За 2013 рік співробітники Буковинського державного медичного університету активно продовжили науково-дослідницьку та винахідницько-раціоналізаторську діяльність, в результаті якої зросла кількість створених нових і удосконалених методів лікування, діагностики та профілактики.

Здобутком науковців університету в минулому році стало отримання 124 патентів на корисну модель, що більше, ніж у 2012 році (107). Необхідно зазначити, що власником 101 патенту є БДМУ.

14.03.2014
Детальніше

“Українські дні атопічного дерматиту” в БДМУ

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА. За ініціативи МОЗ України упродовж 3-7 березня на території України проведено “Українські дні атопічного дерматиту”. У рамках даного заходу співробітниками кафедри дерматовенерології проведено “Дні відкритих дверей для хворих на атопічний дерматит”, упродовж яких здійснювалися консультації хворих на атопічний дерматит, хворим чи батькам хворих дітей надавали рекомендації щодо сучасних методів лікування, режиму праці й відпочинку та дієтичного харчування.

14.03.2014
Детальніше