• Українська
  • English
Розвиток педіатричної школи на Буковині
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Розвиток педіатричної школи на Буковині

Розвиток педіатричної школи на Буковині

У тяжкі післявоєнні роки охорона здоров’я матері та дитини на Буковині знаходилася на доволі низькому  рівні. В окремих районах області  дитяча смертність досягала 25% (отже помирала кожна четверта дитина). 

Тоді у 1946 році, на 2-й рік існування Чернівецького медичного інституту, була заснована кафедра дитячих хвороб, яка розташовувалася на базі обласної дитячої лікарні, збудованої в 1910 році меценатами Кислінгер. У післявоєнні роки лікарня була примітивно обладнана, розраховувалася на 75 ліжок. Із архівних даних відомо, що в ці роки летальність у лікарні становила 12%, з яких більше половини дітей помирало від захворювань шлунково-кишкового тракту, а 40% – від запалення легень. Новостворену кафедру дитячих хвороб очолив випускник Варшавського університету, колишній завідувач кафедри педіатрії Астраханського університету, відомий учений-клініцист, професор Олександр Миколайович Федорович, а першочерговими завданнями кафедри були боротьба з інфекційними захворюваннями та зниження дитячої смертності. Під керівництвом цього видатного вченого захищено чотири кандидатські дисертації, присвячених вивченню кишкових інфекційних захворювань, дитячому туберкульозу та дослідженню питань природного вигодовування.

Наступний період розвитку педіатричної школи на Буковині тісно пов‘язаний з ім‘ям видатного науковця, автора базового підручника з дитячих хвороб – професора Прокопа Микитовича Гудзенка, який очолював кафедру з 1955 по 1966 рр. У ці роки наукова і практична  діяльність кафедри була скерована на боротьбу з такими небезпечними захворюваннями як дитячий туберкульоз, ревматизм, гельмінтози, гострі кишкові інфекції. За активної громадської позиції професора Гудзенка П.М. у м.Чернівці  збудовано дитячу поліклініку, створені дитячі молочні кухні в районних лікарнях області, розроблені та впроваджені в практику нові молочнокислі суміші, досягнуто зниження на порядок показника малюкової смертності в області. Цьому сприяли наукові здобутки кафедри, зокрема, було захищено одну докторську та 10 кандидатських дисертацій.

З 1966 по 1973 рік кафедру очолювала доцент Ніна Іванівна Наконечна, і колектив кафедри продовжував роботу над питаннями удосконалення кардіоревматологічної та фтизіопедіатричної допомоги дитячому населенню Буковини, оптимізації харчування дітей різних вікових груп. У період з 1973 по 1979 рр. під керівництвом наступного  завідувача кафедри дитячих хвороб, талановитого учня педіатричної школи Буковини, доцента  Аркадія Андрійовича Кравця,  поряд із продовженням попередніх напрямів клінічної роботи, впроваджене нові методи лікування гнійно-септичних уражень шкіри, інфекцій дихальних шляхів, захворювань ЛОР-органів. З 1979 р. по 1980 рр. кафедру педіатрії Чернівецького медичного інституту очолював видатний науковець, професор Терентій Кирилович Набухотний, який продовжив наукові та клінічні традиції кафедри. Під його керівництвом розроблено адаптовані молочнокислі продукти, збагачені захисними факторами та вітамінами (пропіоново-ацидофільний «Малиш», «Малютка», «Детолакт», «Віталакт»), які використовувалися в лікувальному харчуванні при  дисбіозі, дискінезії жовчовивідних шляхів, анемії, гіпотрофії. За даною тематикою захищено п’ять кандидатських дисертацій.

На початку 80-х років (з 1980 по 1982 рр.) з відкриттям педіатричного факультету в Чернівецькому медичному університеті під керівництвом доцента Сергія Андрійовича Черевка  організовано нову кафедру дитячих хвороб №2. Лікувальна допомога дітям у цей період поширювалася і на країни Південно-Східної Азії та Північної Африки.

Нові перспективні напрями з’явилися у клінічній та науковій діяльності кафедри з початком роботи на посаді завідувача професора Леоніда Олексійовича Безрукова (з 1983 по 2009 рр.). Під його керівництвом вивчалися бронхообструктивний синдром, бронхіальна астма, гострі пневмонії, розроблялися підходи до надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії в педіатрії, значну увагу приділено дослідженню екологічно-залежних захворювань у дітей. У 1995 році від кафедри дитячих хвороб була відгалужена нова – кафедра пропедевтики дитячих хвороб,  а у 2000 р. кафедра дала початок створенню ще однієї кафедри –  педіатрії та медичної генетики, яку очолила професор Сорокман Таміла Василівна.  Під керівництвом професора Л.О. Безрукова захищені 24 кандидатські та три докторські дисертаційні роботи. З 2009 р. кафедру педіатрії та дитячих інфекційних хвороб очолює професор Олена Костянтинівна Колоскова, яка, продовжуючи традиції тісної співпраці науково-педагогічних працівників із практичною охороною здоров‘я, скеровує роботу колективу на  впровадження новітніх інноваційних неінвазивних методів обстеження у лікувально-діагностичний процес, а також доказові підходів. Під її керівництвом захищені дві та виконуються дві кандидатські дисертації, присвячені особливостям перебігу бронхіальної астми у дітей різних вікових груп.

Матеріал підготували: завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ Олена Колоскова та професор кафедри Леонід Безруков.

Корисно знати