• Українська
  • English
Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину
Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

Оскільки основною концепцією отримання медичної освіти є безперервність її отримання на всіх її етапах та переважно самостійне навчання спеціаліста, тому цілком актуальним в умовах карантину, з метою запобігання поширення COVID-19, запровадити дистанційне навчання у нашому медичному університеті. Використання сучасних інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, а саме системи Google Hangouts Meet, дозволяє продовжити навчати студентів.

«Чи є особливості викладання дисципліни “Дерматологія. Венерологія” при дистанційному навчанні?» – розповідає асистент кафедри дерматовенерології Лілія Гулей.

З метою оптимізації дистанційного навчання в умовах карантину проводжу заняття у вигляді пар-дискусій, в які залучені всі присутні студенти в режимі онлайн. Спочатку, обов’язково ретельно розбираємо тему заняття, з висвітленням особливостей перебігу дерматозів на сучасному етапі та новітніх методів діагностики і лікування.

Дуже важливою є інтерактивна співпраця викладача та студентів, тому впродовж заняття ведеться постійний діалог.

На мою думку, суттєвою перевагою викладання дисципліни «Дерматологія. Венерологія» онлайн є можливість наочної демонстрації клінічних проявів шкірних та венеричних хвороб, що полегшує проведення диференційної діагностики. Зі слів студентів, дистанційне навчання є більш ефективним у формуванні первинних навичок  візуального розпізнавання шкірної висипки.

З метою більш якісної підготовки студентів до практичного заняття найактивніші студенти мають змогу підготувати доповіді (10-15 хв) з актуальних питань теми заняття та відчути себе лекторами, випрацювати впевненість під час виступу та дати відповіді на запитання колег. Це загартовує їх для подальшої роботи з пацієнтами та вчить бути готовими до непердбачуваних викликів практичної медицини.

Фрагменти відеопрезентацій з інтернет-мережі надають можливість продемонструвати основні практичні навички по темі заняття.

   

Для підтримання уваги аудиторії на максимальному зосередженні на презентації покроково розбираємо клінічні випадки та історії хвороб по темі заняття.

 

Ми також використовували інтерактивні онлайн програми, щоб залучити групу до командної роботи та привернути увагу аудиторії, наприклад, Classtime та Plickers. Цей аспект класу дистанційного навчання з дерматовенерології був дуже важливим, оскільки тривав 5 академічних годин. Студенти використовували свої смартфони для підключення до онлайн-презентації-питань, що дало можливість всім участникам пари взаємодіяти між собою і одразу отримувати зворотній зв’язок.

Більше того, візуалізовані відповіді студентів у режимі реального часу надали змогу, як викладачу так і студенту, провести роботу над помилками та швидко оцінити отримані знання.

Усі студенти, які брали участь в онлайн-семінарах, могли спілкуватися з тьютором у чаті. Також педагог зможе порівнювати та аналізувати дані з часом, щоб провести оцінку виживаємості знань.

На мою думку, онлайн навчання студентів може використовуватися як доповнення, яке надає ширші можливості традиційному освітньому процесу, але ні в якому разі не замінить його.

Корисно знати