• Українська
  • English
Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

Оскільки основною концепцією отримання медичної освіти є безперервність її отримання на всіх її етапах та переважно самостійне навчання спеціаліста, тому цілком актуальним в умовах карантину, з метою запобігання поширення COVID-19, запровадити дистанційне навчання у нашому медичному університеті. Використання сучасних інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій, а саме системи Google Hangouts Meet, дозволяє продовжити навчати студентів.

«Чи є особливості викладання дисципліни “Дерматологія. Венерологія” при дистанційному навчанні?» – розповідає асистент кафедри дерматовенерології Лілія Гулей.

З метою оптимізації дистанційного навчання в умовах карантину проводжу заняття у вигляді пар-дискусій, в які залучені всі присутні студенти в режимі онлайн. Спочатку, обов’язково ретельно розбираємо тему заняття, з висвітленням особливостей перебігу дерматозів на сучасному етапі та новітніх методів діагностики і лікування.

Дуже важливою є інтерактивна співпраця викладача та студентів, тому впродовж заняття ведеться постійний діалог.

На мою думку, суттєвою перевагою викладання дисципліни «Дерматологія. Венерологія» онлайн є можливість наочної демонстрації клінічних проявів шкірних та венеричних хвороб, що полегшує проведення диференційної діагностики. Зі слів студентів, дистанційне навчання є більш ефективним у формуванні первинних навичок  візуального розпізнавання шкірної висипки.

Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

З метою більш якісної підготовки студентів до практичного заняття найактивніші студенти мають змогу підготувати доповіді (10-15 хв) з актуальних питань теми заняття та відчути себе лекторами, випрацювати впевненість під час виступу та дати відповіді на запитання колег. Це загартовує їх для подальшої роботи з пацієнтами та вчить бути готовими до непердбачуваних викликів практичної медицини.

Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

Фрагменти відеопрезентацій з інтернет-мережі надають можливість продемонструвати основні практичні навички по темі заняття.

Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину  Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину  Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

Для підтримання уваги аудиторії на максимальному зосередженні на презентації покроково розбираємо клінічні випадки та історії хвороб по темі заняття.

Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину  Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

Ми також використовували інтерактивні онлайн програми, щоб залучити групу до командної роботи та привернути увагу аудиторії, наприклад, Classtime та Plickers. Цей аспект класу дистанційного навчання з дерматовенерології був дуже важливим, оскільки тривав 5 академічних годин. Студенти використовували свої смартфони для підключення до онлайн-презентації-питань, що дало можливість всім участникам пари взаємодіяти між собою і одразу отримувати зворотній зв’язок.

Більше того, візуалізовані відповіді студентів у режимі реального часу надали змогу, як викладачу так і студенту, провести роботу над помилками та швидко оцінити отримані знання.

Усі студенти, які брали участь в онлайн-семінарах, могли спілкуватися з тьютором у чаті. Також педагог зможе порівнювати та аналізувати дані з часом, щоб провести оцінку виживаємості знань.

Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

Безперервне дистанційне навчання в умовах карантину

На мою думку, онлайн навчання студентів може використовуватися як доповнення, яке надає ширші можливості традиційному освітньому процесу, але ні в якому разі не замінить його.

Корисно знати