• Українська
  • English
Переддипломна практика студентів БДМУ

Переддипломна практика студентів БДМУ

– є завершальним етапом навчання та проводиться з метою узагальнення і удосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок, опановування професійним досвідом та готовності їх до самостійної роботи за спеціальністю.

Згідно з навчальним планом студенти I курсу медичного факультету №4 спеціальності 223 “Медсестринство” (освітній ступінь – “бакалавр”) Буковинського державного медичного університету у весняному семестрі 2022-2023 навчального року проходили переддипломну практику в обсязі професійних обов’язків медичної сестри / медичного брата у терапевтичному, хірургічному відділеннях ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» та педіатричному відділенні ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» (керівник – к.мед.н., доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти Лілія Борейко).

02 червня 2023 р. відбувся захист переддипломної практики у студентів 1-го курсу медичного факультету № 4 спеціальності 223 Медсестринство (освітній ступінь “бакалавр”).

Оцінювали знання та вміння випускників голова екзаменаційної комісії на медичному факультеті №4, професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб, доктор медичних наук, доцент Лоріна Іванова; члени комісії: декан медичного факультету №4, д.мед.н., професор Таміла Сорокман, д.мед.н., професор, завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти; Ігор Плеш, к.мед.н., доценти Лілія Борейко, Олег Хомко, Олена Макарова.

Студенти звітували про проходження практики та демонстрували рівень опановування  практичними навичками, які передбачені програмою переддипломної практики, з таких навчальних дисциплін як “Клінічне медсестринство у внутрішній медицині”, “Клінічне медсестринство в хірургії” та “Клінічне медсестринство в педіатрії”.

Комісія відмітила достатньо високий рівень підготовки майбутніх медичних сестер-бакалаврів, які можуть застосовувати отримані знання та вміння у практичній діяльності та сприяти покращенню надання кваліфікованої медичної допомоги.

Корисно знати