• Українська
  • English
Спомин. Володимир Степанчук…
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Спомин. Володимир Степанчук

Спомин. Володимир Степанчук…

11 червня на 61 році життя раптово зупинилося серце доцента кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії – Володимира Володимировича Степанчука.

Від імені ректорату, професорсько-викладацького складу, студентства висловлюємо співчуття рідним та близьким Володимира Володимировича. Схиляємо голови в скорботі та тихій молитві.

Світла пам’ять…

Прощання з Володимиром Володимировичем відбудеться 12 червня на Центральному кладовищі Чернівців (Годилів) о 12:30.

Життєпис…

Народився Володимир Володимирович 19 червня 1959 року в м. Чернівці. У 1985 році з відзнакою закінчив біологічний факультет Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича за спеціальністю «Біологія» та одержав кваліфікацію викладача біології та хімії.

Після закінчення університету направлений на роботу вчителем біології та хімії до середньої школи №9 ім. П. Мирного м. Чернівці (пізніше – гімназія №4), де працював з 1985 по 1994 рр.

З 1994 по 2000 рр. – викладач біології, хімії та основ екології Буковинського фінансово-економічного коледжу (з 1998 р. – Буковинський державний фінансово-економічний інститут), а з листопада 2000 р. працює в Буковинському державному медичному університеті на посадах асистента-стажиста, асистента, старшого викладача, доцента кафедри медичної біології та генетики.

У жовтні 2005 року у спеціалізованій вченій раді Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Роль шишкоподібного тіла в регуляції хроноритмів діяльності нирок при сулемовій інтоксикації організму» (спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія).

У грудні 2008 року рішенням Атестаційної колегії МОН України Володимиру Степанчуку присвоєно вчення звання доцента кафедри медичної біології, генетики та гістології. У квітні 2011 року пройшов курси підвищення кваліфікації для професорів та доцентів ВМНЗ України III-IV рівнів акредитації (цикл «Медична освіта в Україні. Сучасні освітні технології. Актуальні проблеми біології») при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця (м. Київ).

Автор та співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць, зокрема є співавтором навчальних посібників «Медична ботаніка: Анатомія рослин з практикумом» (2007 р.), «Фармацевтична ботаніка: Морфологія» (2013 р.), «Клітинна біологія: курс лекцій» (2014 р.), виданих для студентів фармацевтичних спеціальностей ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також монографії «Патофізіологія місячних хроноритмів функцій нирок» (2006 р.).

Є автором типових навчальних програм: а) з клітинної біології для сту­дентів ФФВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110201 «Фармація» (2010 р.); б) з клітинної біології для студентів ФФВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110206 «Клінічна фармація» (2010 р.).

У співавторстві з чл.-кор. НАПН України, проф. В.П. Пішаком розробив ще три типові навчальні програми: а) з біології з основами генетики для студентів ФВНЗ та ФФВМНЗ  ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110201 «Фармація» (2010 р.); б) з біології з основами генетики для студентів ФВНЗ та ФФВМНЗ  ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110202 «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (2010 р.), з клітинної біології для студентів ФФВМНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальністю 7.110206 «Клінічна фармація» (2012 р.).

У вересні 2014 року у зв’язку з перейменуванням та реорганізацією кафедр університету призначений на посаду доцента кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії, де виконує обов’язки відповідального за навчально-методичну роботу.

Напрями наукових досліджень стосуються хронобіології і хрономедицини, зокрема дослідження ролі шишкоподібної залози у хроноритмах окисно-відновного потенціалу, гуморальної активності та іммунного статусу людини і тварин різного віку; а також фармакогностичних та інших властивостей лікарських рослин Буковини.

Корисно знати