• Українська
  • English
Удосконалюємо практичні навички, виконуючи індивідуальні завдання

Удосконалюємо практичні навички, виконуючи індивідуальні завдання

На кафедрі медичної біології та генетики студенти-першокурсники впродовж навчального року виконують індивідуальні завдання під керівництвом викладача. До індивідуальних завдань відносяться: написання рефератів та створення мультимедійних презентацій з доповідями на засіданнях наукового студентського гуртка кафедри; участь у виготовлені макро- та мікропрепаратів; участь у науково-дослідницькій роботі кафедри; у написанні наукових тез та статей, доповіді на студентських наукових конференціях, форумах, симпозіумах тощо.

Під керівництвом доцентів кафедри Мар’яни Кривчанської, Катерини Власової, Володимира Волошина студенти-гуртківці медичного факультету №1, 1 та 11 груп виготовляли мікро- та макропрепарати, а саме препарати: «Ascaris lumbricoides» (матеріал надала студентка Анастасія Боднар) та «Ixodes ricinus» (матеріал надав викладач кафедри Володимир Волошин).

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчання у закладі вищої освіти, що мають на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

 

Корисно знати