• Українська
  • English
Вплив чинників навколишнього середовища на стан здоров’я населення

Вплив чинників навколишнього середовища на стан здоров’я населення

Саме під такою назвою відбулося засідання студентського наукового гуртка. на кафедрі гігієни та екології у рамках заходів до Дня науки.

Гурток було проведено у форматі наукового семінару на тему: «Вплив чинників навколишнього середовища на стан здоров’я населення».

Розпочав захід д.мед.н., професор кафедри гігієни та екології БДМУ, лікар-методист відділу промоції та здорового способу життя ДУ “Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” Тарас Кметь, який наголосив на актуальності теми наукового семінару, необхідності розуміння студентами та застосування в повсякденному житті й майбутній лікарській практиці окремих аспектів комунальної гігієни з метою дотримання гігієнічних умов житла та інформування населення про заходи профілактики негативного впливу фізичних, хімічних і біологічних чинників, які мають місце у житлових  приміщеннях та біосфері. Професор продемонстрував присутнім особливості використання сучасних приладів, які застосовують під час гігієнічних досліджень з метою вимірювання параметрів мікроклімату (термоанемометр; гігрометр; термогігрометр; пірометр з термопарою; анемометр з виносною крильчаткою), якості повітряного середовища (логер СО2, вологості та температури; пилемір-логер), освітлення приміщень (люксметр). У вигляді інтерактивного діалогу з професором студенти повторили основні закони гігієни, механізми терморегуляції та гігієнічні нормативи.

Асистент кафедри Діана Тимкул наголосила на основних аспектах якості води джерел централізованого та децентралізованого водопостачання, після чого професор Тарас Кметь продемонстрував на практиці вимірювання жорсткості води у трьох пробах води (вода із джерела централізованого водопостачання, джерела децентралізованого водопостачання та бутильована) за допомогою приладу Greentest ECO-6 та визначення рівнів радіоактивного забруднення води дозиметром-радіометром.

Під контролем викладачів усі бажаючі мали змогу власноруч попрацювати з приладами та дати гігієнічну оцінку отриманим показникам. Таким чином на кафедрі гігієни та екології забезпечується якісна практична підготовка фахівців у процесі вивчення навчальної дисципліни «Гігієна та екологія» та засвоєння ними спеціальних (предметних) компетентностей, передбачених Стандартами вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» різних рівнів акредитації.

Продовжила семінар к.мед.н. Оксана Кушнір, яка розповіла присутнім про один із наукових напрямків роботи кафедри гігієни та екології, зокрема участь у виконанні проекту спільної операційної програми транскордонного співробітництва “Центральна Європа” під назвою “UFIREG” (Ultrafine Particles – an evidence based contribution for the development of regional and European environmental and health policy” (Ультрамікроскопічні часточки – обґрунтування внеску в розвиток політики захисту навколишнього середовища та охорони здоров’я), метою якого було дослідження короткострокового впливу ультрадисперсних частинок різного розміру на смертність і захворюваність населення.

Студенти представили цікаві доповіді. Серафим Педурару розповів про поширеність ендемічного зобу в світі та в Україні, розкрив основні аспекти профілактики цього захворювання. Доповідь посприяла жвавій дискусії між учасники гуртка щодо впливу окремих мікроелементів та струмогенних продуктів на засвоєння йоду, особливостей споживання йодованої солі.

Анастасія Качур представила презентацію «Хромотерапія», в якій розповіла про вплив спектрального складу світла на психоемоційний стан людини, після чого студенти обговорили використання ефектів впливу ділянок інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового діапазонів у окремих галузях медицини, шкідливий вплив блакитного світла гаджетів на орган зору та заходи щодо його профілактики.

Єлизавета Білошицька розповіла про синдром хворого приміщення (Sick Building Syndrome), причини його виникнення та основні прояви, після чого присутні активно пропонували можливі заходи профілактики.

Інтелектуальна гра, проведена наприкінці семінару допомогла учасникам гуртка закріпити в пам’яті окремі аспекти, які були обговорені протягом наукового семінару.

На заключному етапі засідання відповідальна за роботу наукового гуртка кафедри «Профілактична медицина» асистентка Діана Тимкул та відповідальна за роботу наукового гуртка кафедри «Health promotion & Disease prevention» старший викладач Оксана Кушнір підвели підсумки роботи СНТ кафедри гігієни та екології за 2022/2023 н.р.

 

Форми науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ України

10 травня кафедрою фізіології імені Я.Д. Кіршенблата було зорганізовано семінар в межах заходів до Дня науки в БДМУ «Форми науково-дослідної роботи студентів (НДРС) у ВНЗ України» (модератор – проф. Масікевич Ю.Г.). Семінар зібрав чисельну аудиторію викладачів та студентів. Перед учасниками семінару зі вступним словом, зазначивши роль науки у формуванні фахівця та особистості, виступила завідувачка кафедри д.м.н., проф. Світлана Ткачук.

Професор Юрій Масікевич продемонстрував презентацію «Дипломанти студентських наукових конкурсів 2016-2021 рр.» за результатами участі студентів БДМУ у Всеукраїнських конкурсах  студентських наукових робіт із галузей знань і спеціальностей за період 2016-2021 рр., у т.ч. – під керівництвом викладів кафедри. Успіх чималий, це – 11 дипломів переможців фінального ІІ туру конкурсу, в тому числі: 2 дипломи І ступеня, 6 дипломів ІІ ступеня та 3 дипломи ІІІ ступеня.

З доповідями на семінарі виступили студенти 2 курсу медичного факультету №2 Анастасія Поха, Ольга Юдицька, Мілена Рябушенко та Діана Томчук. Зроблені студентами презентації акцентували увагу на основних формах НДРС, що використовуються у рамках навчального процесу та позаурочний час, вимогах щодо впровадження та їх стимулюваня. Усі доповіді викликали жваву зацікавленість аудиторії.

 

 

Корисно знати