• Українська
 • English

Кафедра сімейної медицини

Кафедра сімейної медицини є структурним підрозділом навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Кафедра здійснює підготовку спеціалістів за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медична психологія», магістрів та молодших спеціалістів за спеціальністю «Медсестринство». На післядипломному рівні кафедра забезпечує підготовку лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина», лікарів-слухачів на циклах спеціалізації за фахом «Загальна практика – сімейна медицина», на циклах стажування, ПАЦ, ТУ.

Освітня діяльність

Кафедра забезпечує викладання наступних дисциплін:

 1. Загальна практика (сімейна медицина) – для студентів 6 курсу спеціальностей «Лікувальна справа» (спеціаліст), «Педіатрія» (спеціаліст), «Медична психологія» (спеціаліст)
 2. Сімейна медицина – для студентів 2 курсу спеціальності «Медсестринство» (магістр)
 3. Медсестринство в сімейній медицині – для студентів 3 курсу спеціальності «Медсестринство» (молодший спеціаліст) та студентів 4 курсу спеціальності «Медсестринство» (молодший спеціаліст; на основі базової середньої освіти)

Кафедра забезпечує підготовку на післядипломному рівні:

 1. Лікарів-інтернів (1-й та 2-й роки навчання) зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»
 2. Лікарів-слухачів на циклах спеціалізації за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»
 3. Лікарів-слухачів зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» на циклах стажування, ПАЦ
 4. Лікарів-слухачів зі спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина» на циклах ТУ:
 • «Сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики захворювань серцево-судинної системи у практиці сімейного лікаря»
 • «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку в практиці сімейного лікаря»
 • «Консервативне лікування судинних захворювань у практиці сімейного лікаря»
 • «Невідкладні стани. Надання допомоги на догоспітальному етапі»
 • «Скринінг патології шийки матки в практиці сімейного лікаря»
 • «Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією/СНІД сімейним лікарем»
 • «Майстер-класи тренінгу практичних навичок у загальнолікарській практиці»

Науково-дослідна та інноваційна робота

Кафедра сімейної медицини виконує планову науково-дослідну роботу на тему: «Удосконалення діагностики, прогнозування та профілактики окремих захворювань шлунково-кишкового тракту у хворих на артеріальну гіпертензію з урахуванням предикторів їх несприятливого перебігу» (термін виконання: січень 2018 – грудень 2022 рр.).Лікувальна робота

Лікувально-діагностична робота співробітниками кафедри сімейної медицини здійснюється в лікувальних закладах міста Чернівці та Чернівецької області: КМУ «Міська поліклініка № 3», КМУ «Міська поліклініка № 1», КМУ «Міська дитяча поліклініка», ЛШМДУЛ, КМУ «Міський пологовий будинок № 1». Консультативна робота в позабазових установах проводиться   в центрах ПМСД «Роша» та «Садгора» м. Чернівці, університетських навчально-практичних центрах с. Коровія Глибоцького р-ну та с. Бояни Новоселицького р-ну, ЦПМСД області. Фахівці кафедри залучені до роботи Медичного консультативного центру БДМУ (професор Сидорчук Л.П. та доцент Мельничук Л.В). В закріплених лікувальних установах співробітники кафедри проводять організаційно-методичну роботу: участь в ЛКК та підсумкових нарадах, навчально-методичних семінарах з впровадження нормативних документів, експертних оцінках історій хвороб, науково-практичних конференціях, санітарно-освітніх заходах.

Співробітники кафедри є членами атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я ОДА за фахом «загальна практика-сімейна медицина» (проф. Сидорчук Л.П., доц. Мельничук Л.В., доц. Іващук С.І., доц. Никифор Л.В.) та «педіатрія» (доц. Мельничук Л.В.). Щоквартально за участю кафедри сімейної медицини проводяться науково-практичні конференції ГО «Чернівецька обласна асоціація сімейних лікарів».

Співробітництво та міжнародна діяльність

Кафедрою сімейної медицини  здійснюється співробітництво з НМАПО ім. П.Л. Шупика, НМУ ім. О.О. Богомольця, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського,  Центром громадського здоров’я та сімейної медицини Віденського медичного університету. Співробітники кафедри є дійсними членами Європейської асоціації викладачів загальної практики – сімейної медицини EURACT. Професор Лариса Сидорчук – дійсний член European Society of Cardiology, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, European Heart Failure Association, European Association of CardioVascular Imaging, European Association of Preventive Cardiology та Acute Cardiovascular Care Association.

За період діяльності кафедри отримано низку міжнародних нагород та грантів: 16 грантів від ESH, 2004-2015 рр, грант від ASH, 2002 р., 7 грантів від EAACI/WAO, 2003 р., 2005-20015 рр., 2 гранти від ISH, 2006 р., 16 грантів від Falk Foundation, 2010-2018 рр., почесну нагороду (Best Clinical Research Award) за кращу клінічну наукову роботу від COSEHC, США, 2003 р. та Асоціації кардіологів України (2009 р). Роботи наукової школи професора Лариси Сидорчук неодноразово відзначені на міжнародному рівні:  ІІ місце на Європейському конгресі кардіологів 2009 року (Барселона Іспанія, 2009 р.), ІІ місце на ІХ Gastro-Conference (Берлін, ФРН, 2017).

Історична довідка

Підготовка лікарів загальної практики-сімейної медицини через дворічну інтернатуру започаткована в 1996 році на кафедрі госпітальної терапії та клінічної фармакології Чернівецького державного медичного інституту за участю низки суміжних кафедр. Така система підготовки спеціалістів виявила певні недоліки, які пов’язані зі складністю організації, координації та уніфікації навчального процесу на 12 суміжних кафедрах, яким згідно програми відводилося 62 % навчального часу.

З метою удосконалення підготовки сімейних лікарів, згідно рішення Вченої Ради Буковинської державної медичної академії та на підставі дозволу МОЗ України від 07.06.2001 року №31/1309 1 липня 2001 року створено багатопрофільну кафедру сімейної медицини на чолі із завідувачем д.мед.н., професором С.В.Білецьким. З 2013 року кафедру очолює  д.мед.н., професор Л.П.Сидорчук.

Основною базою кафедри є КМУ «Міська поліклініка № 3», де в червні 2001 року відкрито відділення загальної практики-сімейної медицини.

Для координації та уніфікації навчального процесу з викладання сімейної медицини на кафедрах у 2003 р. створена предметна методична комісія з сімейної медицини, до складу якої ввійшли представники кафедри сімейної медицини та основних суміжних кафедр. Це дозволило виробити командний підхід та єдину ідеологію при підготовці спеціалістів сімейної медицини.

Підвищенню кваліфікації сімейних лікарів сприяє створена в 2006 році за ініціативою кафедри сімейної медицини БДМУ Асоціація сімейних лікарів Чернівецької області, на науково-практичних конференціях якої розглядаються найбільш актуальні питання загальної практики-сімейної медицини.

У 2012 році за ініціативою БДМУ на базі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Коровія Глибоцького району створено навчально-практичний центр (НПЦ) первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) БДМУ, а у 2013 році – також і на базі амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Бояни Новоселицького району Чернівецької області. Координатором роботи НПЦ ПМСД є кафедра сімейної медицини БДМУ, професорсько-викладацький склад якої здійснює навчально-виховний та лікувальний процеси з використанням нових форм і методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я. Досвід роботи НПЦ ПМСД показав доцільність його створення, високу ефективність проведення навчального процесу для лікарів-інтернів (у т.ч. на заочному циклі навчання).

 

Завідувач кафедри

Сидорчук Лариса Петрівна

Завідувач кафедри

Доктор медичних наук, професор

Scopus Author ID 8428375700


Профіль
Колектив кафедри

Білецький Семен Віссаріонович

Професор кафедри

Доктор медичних наук, професор

Scopus Author ID 57202627698


Профіль

Іващук Сергій Іванович

Професор кафедри

Доктор медичних наук, доцент

Scopus Author ID 6603496806


Профіль

Казанцева Тетяна Василівна

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент

Scopus Author ID 57193922354


Профіль

Мельничук Лариса Василівна

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент

Scopus Author ID 57193918844


Профіль

Петринич Оксана Анатоліївна

Доцент кафедри

Кандидат медичних наук, доцент

Scopus Author ID 57193920688


Профіль

Соколенко Аліна Андріївна

Асистент кафедри

Кандидат медичних наук

Scopus Author ID 56063562100


Профіль

Сем’янів Маріанна Миколаївна

Асистент кафедри

PhD

Scopus Author ID 57193921940


Профіль

Яринич Юлія Миколаївна

Асистент кафедри

Кандидат медичних наук

Scopus Author ID 57193923971


Профіль

Воронюк Ксенія Олександрівна

Аспірант кафедри


Профіль

Репчук Юлія Василівна

Асистент кафедри

PhD

Scopus Author ID 57193924508


Профіль

Пінчук Катерина Юріївна

Лаборант


Профіль

Актуальні новини

Тренінг для лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика – сімейна медицина»

Вже 2 роки поспіль БДМУ співпрацює з МІС «Хелсі». 22 березня проведено on-line семінар за участю кафедри сімейної медицини

Якісна первинна медична допомога: захворювань серця і судин у вагітних

26 листопада в приміщенні Палацу «Академічний» кафедрою сімейної медицини БДМУ сумісно з Департаментом охорони здоров’я Чернівецької ОДА проведено регіональну науково-практичну конференцію «Якісна первинна медична допомога, […]

Фахівці БДМУ провели традиційну акцію з вимірювання тиску

12 вересня з нагоди Всесвітнього дня серця (відзначається 29 вересня) співробітники кафедри сімейної медицини БДМУ традиційно провели чергову благодійну акцію з вимірювання артеріального тиску та […]