• Українська
  • English
Онкологія та відновлення репродуктивної функції в чоловіків
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Онкологія та відновлення репродуктивної функції в чоловіків

Онкологія та відновлення репродуктивної функції в чоловіків

ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ’Я. У структурі онкологічної патології відмічається тенденція до зростання кількості хворих молодого віку. При встановленні онкологічного діагнозу лікування пацієнта потребує застосування променевої, хіміо-, імуно- та гормонотерапії.

Ці методи лікування призводять до пошкодження гермінативного епітелію, часто незворотного характеру. Значну кількість становлять хворі репродуктивного віку, які не мають дітей. За сприятливого прогнозу для життя у даної групи пацієнтів, актуальним є відновлення репродуктивної функції.

За міжнародною класифікацією ВООЗ, безпліддя у онкологічних хворих, які отримують специфічну терапію, розглядається як ятрогенне, або надбане ураження яєчок. Пацієнтам репродуктивного віку з верифікованим онкологічним захворюванням, які бажають мати дітей, рекомендовано проведення кріоконсервації еякуляту.

Під час перебігу захворювання з непластичними процесами відбувається припинення імпульсної секреції ЛГ, зниження концентрації загального та вільного тестостерону, зростання катаболічних процесів.

Загальновизнано, що променева терапія у низьких дозах менше впливає на сперматогенез, ніж хіміотерапія. Якщо стовбурові клітини герміногенного епітелію не пошкоджені, то через 60–70 діб в еякуляті з’являються сперматозоїди.

Встановлено, що фракціонування дози опромінення збільшує пошкодження стовбурових клітин герміногенного епітелію. При променевій терапії екранування яєчок дозволяє зменшити їх ушкодження, але розсіяна доза опромінення (близько 2% від загальної) доволі часто перевищує поріг пригнічення сперматогенезу.

Хіміотерапія призводить до порушення ДНК сперматогоній.

Наприклад, андріаміцин, вінкристин, метотрексат викликають постійну азооспермію в 16% хворих підліткового віку. За призначення препарату цисплатин азооспермія виникає в 37% хворих підліткового віку. Проведення курсу лікування циклофосфамідом чи прокарбазином призводить до безпліддя в 68%. Ризик незворотної азооспермії збільшується при комбінації променевої та хіміотерапії.

Кріоконсервація сперматозоїдів

За останні роки кріоконсервація сперматозоїдів стає все більш розповсюдженою процедурою.

У спеціалізованих центрах репродукції сперматозоїди для кріоконсервації, окрім звичайних шляхів, при необхідності можна отримати за допомогою мікрохірургічних технологій (TESA, РESA, МESA). Розмова з хворим про кріоконсервацію сперматозоїдів відбувається на фоні важкого психологічного стану. Тому рекомендується не включати в дану програму пацієнтів з невизначеною перспективою виживання (IV клінічна група). У той же час вважається, що кріоконсервація сперматозоїдів може до деякої міри підтримати хворого психологічно. У багатьох країнах дана процедура включена в стандарти лікування онкологічних хворих репродуктивного віку. Виконання кріоконсервації сперматозоїдів у пацієнтів фертильного віку зі сприятливим прогнозом допоможе реалізувати плани подружнього життя, покращити медико-соціальну адаптацію та якість життя.

Матеріал підготували: професор Олександр Федорук, асистент Костянтин Владиченко та старший лаборант Маркіян Степанченко, курс урології

Корисно знати