• Українська
  • English
Історичний та трудовий шлях кафедри гістології, цитології та ембріології
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Історичний та трудовий шлях кафедри гістології

Історичний та трудовий шлях кафедри гістології, цитології та ембріології

Кафедра гістології, цитології та ембріології була відкрита на базі Чернівецького державного медичного інституту однією з перших. Це було зумовлено важливістю предмету у підготовці фахівців медичного спрямування та особливостями організації навчального процесу у ВНЗ. Перший педагогічний колектив складався з викладачів В.А.Полатай та А.В.Кириличевої на чолі з завідувачем доцентом М.С.Шульгою.

Доцент М.С.Шульга був направлений з Києва у Чернівці для організації роботи новоствореного медичного інституту. За час роботи в інституті він опублікував 5 праць, у тому числі методичні вказівки з гістології та ембріології для студентів. Наприкінці 1945 року доцент М.С.Шульга повернувся до Київського державного медичного інституту ім.О.Богомольця для завершення докторської дисертації.

У жовтні 1945 року кафедру очолила кандидат медичних наук А.В.Кириличева, а викладацький склад поповнився кандидатом біологічних наук Д.П.Кладієнко. Власне, асистенти В.А.Полотай та Д.П.Кладієнко зробили найбільший вклад у фундацію кафедри, оскільки вони були першими і пропрацювали тут кілька десятків років. З 1950 по 1951 рік кафедрою завідувала кандидат біологічних наук, доцент Н.М.Краснопольська, а з листопада 1951 до 1974 року кафедру очолював професор І.А.Шевчук, який у 1951 році захистив кандидатську, а у 1964 році докторську дисертаційну роботу. Беручи до уваги наукові здобутки І.А.Шевчука у 1951 році рішенням наукового колективу інституту йому присвоєно звання доцента, а з 1964 року – професора.

Професор І.А.Шевчук вважається фундатором кафедри гістології Чернівецького медичного інституту. Він започаткував нейроендокринологічні наукові дослідження. За його керівництва науковці кафедри проводили вивчення взаємозв’язку між ендокринними залозами та нервовою системою.

Упродовж 1957-1961 років професор І. А. Шевчук працював за сумісництвом деканом лікувального факультету. Під його керівництвом підготували та захистили кандидатські дисертації: П. І. Цапок, Л. І. Сандуляк, І. М. Рибачук, Т.Ф. Мельник, Г. І. Мардар, М. М. Панчук, М. В. Кришталь.

Нагороджений орденами Вітчизняної війни першого ступеня, Червоної Зірки, «Знаком Пошани» та п’ятьма медалями, його портрет занесений до галереї портретів фундаторів наукових шкіл університету.

Професором І.А. Шевчуком та кандидатом медичних наук Т.Ф.Мельник розроблена та впроваджена у практику методика гістохімічного виявлення цинку в острівцях підшлункової залози. Враховуючи темп наукових досліджень, що задавав колективу кафедри завідувач, послідовники також проводили цінні наукові дослідження. Так, Д.П.Кладієнко запропонувала теорію про роль еритроцитів як транспортної та депонуючої системи для гормонів. Співробітники кафедри Л.І.Сандуляк та Г.І.Мардар довели механізми депонування інсуліну та катехоламінів еритроцитами. Ними були розроблені нові методи гістохімічного виявлення інсуліну та катехоламінів у еритроцитах, які захищені авторськими свідоцтвами та докторськими дисертаціями. З 1974 по 1976 роки кафедрою завідував кандидат медичних наук старший викладач Г.П.Рушковський. За цей період на базі кафедри було організовано гістохімічну лабораторію. У цей період колектив складався з асистентів В.В.Зажаєвої, Т.Є.Дякової, Г.І.Мардар, І.П.Кашиної, М.М.Панчука, аспіранта М.В.Кришталь, старших лаборантів: Л.І.Адаменко, П.А.Ягелло та М.Д.Шаровської.

У 1976 році відбулися кадрові зміни. Виконуючою обов’язки завідувача кафедри була призначена кандидат біологічних наук асистент В.В.Зажаєва, якій у 1977 році було присвоєно звання доцента. Тематика наукових досліджень В.В.Зажаєвої – вплив структур мозку на гістологію щитоподібної залози. Автор 65 наукових праць, у тому числі, 1 підручника. Нагороджена грамотою Президії Верховної Ради УРСР та знаком «Відмінник охорони здоров’я».

У 1981 році на посаду завідувача кафедри гістології був обраний кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії Запорізького медичного інституту І.К.Капіносов, який у 1982 році отримав звання професора, а в 1983 році був обраний за конкурсом завідувачем кафедри гістології Саратовського медичного інституту та свою наукову діяльність уже безпосередньо продовжив на базі того ВНЗ. З 1983 по 1984 рік обов’язки завідуючого кафедри гістології знову виконувала доцент Зажаєва В.В.

На початку 80-х років співробітниками кафедри стали: В.Ф.Кузь – асистент, І.В.Догадіна – старший лаборант, згодом асистент, доцент, К.М.Чала – старший лаборант, згодом асистент, доцент, І.Ю.Олійник – старший лаборант, аспірант, асистент.

У 1984 році на посаду завідувача кафедри гістології, цитології, ембріології був обраний професор Г.І.Кокощук, який також із 1987 по 2000 рік обіймав посаду проректора з науково-дослідної роботи Чернівецького державного медичного інституту. Дослідження професора Г.І.Кокощука присвячені вивченню проблем регуляції діяльності нирок, водно-сольовому обміну, кислотно-лужної рівноваги, ембріогенезу та ембріотопографії органів людини. За високий внесок у розвиток науки професору Г.І.Кокощуку було присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України (1996 рік) та члена Академії наук національного прогресу України.

У 1984 році була ліквідована гістохімічна лабораторія. Змінився напрямок наукових досліджень. Колектив кафедри почав виконувати комплексну наукову роботу з кафедрою нормальної фізіології. Окрім того, частина викладачів (І.Ю.Олійник, І.В.Догадіна, В.Ф.Кузь, Г.М.Чернікова, К.М.Чала) вивчали розвиток та становлення топографії органів ротової порожнини, нирки, м’язів, судин та клітковинних просторів грудної ділянки в пренатальному періоді онтогенезу людини разом з кафедрою анатомії.

За період існування кафедри колектив постійно поновлювався та омоложувався. З 2002 по 2008 роки колектив поповнився молодими науковцями: І.Г.Кушнір, О.І.Петришен, А.А.Ходоровська, Ю.Ю.Малик, Н.В.Ткачук, С.Г.Галкін, Н.П.Пентелейчук, Л.Я.Федонюк, Т.О.Семенюк.

У 2003 році відбулася повна реструктуризація кафедри гістології, цитології та ембріології. Науково-педагогічний колектив був об’єднаний з колективом кафедри медичної біології, паразитології та генетики. Очолив новостворений колектив член кореспондент АПН України, професор В.П.Пішак, а кафедра отримала назву – медичної біології, генетики та гістології. А молоді науковці під керівництвом професора В.П.Пішака виконували кандидатські дисертаційні роботи.

З 2010 року дотепер кафедру гістології, цитології та ембріології очолює доктор медичних наук, професор Бойчук Тарас Миколайович. З 1993 року працює у ВНЗ – асистентом, доцентом, професором кафедри медичної біології та генетики БДМУ. З 2000-2003 роки – займає посаду декана медичних факультетів №3 та №1 Буковинського державного медичного університету. На період з 2000 по 2007 роки – призначений заступником начальника Управління. З 2007 по 2010 роки – ректор Київського медичного університету Української асоціації народної медицини, завідувач кафедри нормальної фізіології та медичної біології. З 2010 року по теперішній час, ректор Буковинського державного медичного університету.

За роки свого існування кафедра гістології, цитології та ембріології прикладає зусилля для підготовки висококваліфікованих спеціалістів і досягла значних успіхів у навчально-виховній та науковій діяльності. Зусиллями співробітників кафедри створені належні умови для підготовки медичних та науково-педагогічних кадрів, виконання на сучасному рівні наукових досліджень дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє.

Матеріал підготував Олександр Петришен – асистент кафедри гістології, цитології та ембріології БДМУ.

Корисно знати

Днів
Годин
Хвилин
Секунд
Обери Університет своєї мрії

Багатотисячний колектив БДМУ запрошує старшокласників, їх батьків та всіх бажаючих на День відкритих дверей ОНЛАЙН