• Українська
  • English
До дня невролога
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
До дня невролога

До дня невролога

Щорічно в Україні 1 грудня святкується День невролога.

З цієї нагоди приємно відзначити, що у квітні наступного року ми будемо святкувати 70-річчя від дня заснування кафедри нервових хвороб та кафедри психіатрії. Давайте здійснімо екскурс в історію створення кафедри нервових хвороб, згадаємо її корифеїв та засновників.

Кафедра була започаткована на базі Чернівецької психіатричної лікарні професором С.М. Савенко. Саме завдячуючи його організаторській роботі відкрилася клініка нервових хвороб на 60 ліжок, створені навчальний блок, патогістологічна, біохімічна, електрофізіологічна лабораторії. Першими викладачами були: доцент Д.І. Еренкранц, асистенти Ю.Г. Рузінова, М.Д. Епельман, Л.М. Фельдман. З 1951 по 1955 рр. доцентом кафедри працював М.Б. Маньковський. Першими клінічними ординаторами працювали І.К. Владковський, М.Г. Тарарієв.

Наукові дослідження співробітників кафедри були різноманітними за напрямками, відзначалися широтою та глибиною пошуку. Докторська дисертація професора С.М. Савенка була присвячена питанням клініки та патологічної анатомії первинного та метастатичного раку головного мозку. Однією з важливих проблем, якою кафедра займалася протягом багатьох років, були нейроінфекції. Вивчена патологія нервової системи при висипному (Д.М. Епельман) та поворотному (Д.І. Еренкранц) тифах, клініка та лікування спинної сухотки (М.Г. Тарарієв), мезодермальний сифіліс на Буковині (Р.С. Зільберштейн).

Активно вивчалися демієлінізуючі захворювання нервової системи, що знайшло відображення у кандидатських дисертаціях: асистента Ю.Г. Рузінової «Первичные рассеянные энцефаломиелиты», асистента Г.Ф. Колесникова «Восходящие формы первичного рассеянного енцефаломиелита».

Питання порушень мозкового кровообігу висвітлені в кандидатських дисертаціях: професора І.К. Владковського «Неврологічна симптоматика гіпертонічної хвороби та патогенезу інсульту», асистента Н.Ф. Ізовіт «Состояние церебральной и периферической гемодинамики при нарушениях мозкового кровообращения (по данным реоэнцефалографии)», асистента В.М. Паляниці «Составные свертывающей и антисвертывающей системы крови и проницаемости сосудов у больных с расстройствами мозкового кровообращения», асистента І.Я. Кричуна «Содержание некоторых микроэлементов и активность церрулоплазмина у больных с нарушениями мозгового кровообращения», асистента М.І. Лободи «Некоторые показатели окислительно-восстановительных процессов при расстройствах мозгового кровообращения», асистента А.А. Рухманова «Функциональное состояние коры надпочечников у больных с нарушениями мозкового кровообращения при гипертонической болезни и атеросклерозе головного мозга», асистента В.І. Курика «Клинико-анатомические параллели при атеросклерозе сосудов головного мозга», асистента Н.Е. Уліса «Содержание серотонина у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга и гипертонической болезнью», доцента І.П. Дищука «К вопросу о содержании аминокислот и активности аминотрансфераз (АСТ и АЛТ) в сыворотке крови у больных с нарушениями мозгового кровообращения при гипертонической болезни и атеросклерозе сосудов головного мозга».

Доцентом Ю.Г. Прасолом розроблялися питання патофізіології паркінсонізму (кандидатська дисертація), асистентом Л.С. Алієвим вивчався функціональний стан печінки при деяких органічних захворюваннях нервової системи. Під керівництвом професора С.М. Савенка виконано чотири докторські та 26 кандидатських дисертацій.

З вересня 1973 р. кафедру нервових хвороб очолив доктор медичних наук, професор П.В. Волошин, який у 1973 р. захистив докторську дисертацію на тему “Неврологія опікової хвороби”. Професор П.В. Волошин продовжував наукові традиції кафедри. Удосконалюючи електрофізіологічні, біохімічні та інші параклінічні методи дослідження, він обґрунтовував їх діагностичну і наукову цінність при вивченні неврологічних захворювань. Більшість його праць були присвячені вивченню патогенезу судинної патології головного мозку. За час завідування кафедрою професор П.В. Волошин надрукував понад 50 наукових праць, під його керівництвом виконана одна кандидатська дисертація. З 1977 року по 1978 рік обов’язки завідувача кафедри нервових хвороб виконував доцент Ю.Г. Прасол.

У 1978 році кафедра нервових хвороб була об’єднана з кафедрою психіатрії, але це вже інша історія…

Матеріал підготувала доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Васильєва Наталія Володимирівна

Корисно знати