• Українська
  • English
Особливості перебігу та лікування псоріазу у людей похилого віку
Особливості перебігу та лікування псоріазу у людей похилого віку

Особливості перебігу та лікування псоріазу у людей похилого віку

Початок 21-го століття відзначається суттєвими змінами демографічної ситуації та характеризується значним зростанням кількості людей похилого віку. Це призводить до збільшення в останні роки серед хворих на псоріаз частки осіб старшого віку.

 

Водночас у людей похилого віку відмічається розвиток соматичної патології, часто – поєднаної чи комбінованої, яка істотно впливає на перебіг дерматологічних захворювань, у тому числі й псоріазу.

Так, згідно клінічних спостережень, псоріаз серед осіб похилого віку відзначається більш тяжким клінічним перебігом із поширеним ураженням шкіри, розвитком атипових форм (ексудативний, інвертний, «застарілий», пустульозний псоріаз), частими затяжними рецидивами захворювання та резистентністю до стандартних методів лікування дерматозу.

Обтяжений клінічний перебіг псоріазу у пацієнтів старшого віку також пояснюють посиленням процесів пероксидації та накопиченням вільних радикалів, що є характерною ознакою в осіб похилого віку та є причиною виникнення багатьох видів соматичної патології, а також більш тяжкого перебігу шкірних захворювань. Водночас активація процесів пероксидації супроводжується порушеннями різних ланок імунітету. Згідно даних наукових досліджень, у пацієнтів похилого віку встановлено взаємозв’язок клінічного перебігу псоріазу зі змінами прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та системи імунітету.

Особливості лікування

Таким чином, особливістю лікування псоріазу в осіб похилого віку є додаткове застосування комплексу лікувальних заходів для корекції виявленої під час обстеження соматичної патології, а також порушень прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та системи імунітету. Якщо у хворих на псоріаз встановлено активацію вільнорадикального окиснення ліпідів, то до комплексу терапевтичних препаратів рекомендовано включати мелатонін – препарат шишковидної залози, який володіє подвійним ефектом: є пасткою вільних радикалів, а також посилює активність антиоксидантних ферментів. Із засобів, що нормалізують імунітет, слід призначати циклоферон, який водночас стимулює як специфічну, так і неспецифічну резистентність. Клінічними дослідженнями доведено, що застосування антиоксиданту мелатоніну, імуномодулятора циклоферону та їх комбінації супроводжується оптимізацією стану літніх хворих, що страждають на псоріаз, а також прискорює регрес клінічних проявів дерматозу.

Зважаючи на підвищену сухість шкіри, яка притаманна людям похилого віку, особливістю зовнішнього лікування хворих на псоріаз старшого віку є застосування протизапальних топічних засобів у виглядів мазей та ліполосьонів, які володіють не лише протизапальною, а й зволожуючою дією.

Також пацієнтам похилого віку, хворим на псоріаз, особливо за наявності супутньої серцево-судинної патології, слід з обережністю застосовувати методи фото- та бальнеотерапії, які можна призначати лише після консультації лікаря-кардіолога.  

Отже, серед хворих на псоріаз в останні роки неухильно збільшується частка пацієнтів похилого віку з обтяженим клінічним перебігом дерматозу, які перед призначенням лікування потребують комплексного обстеження та консультації суміжних фахівців з метою раціонального призначення комплексу лікувальних заходів та методів фізіотерапії.

Матеріал підготував: Перепічка Михайло – доцент кафедри дерматовенерології

Корисно знати