• Українська
  • English
Критерії вступу України до НАТО
Критерії вступу України до НАТО

Критерії вступу України до НАТО

Процес входження до НАТО є стимулюючим фактором для проведення внутрішніх політичних та соціально-економічних реформ усіх сфер суспільного життя нашої держави, гармонізації законодавства з правовими нормами та демократичними принципами країн-членів НАТО.

Загалом, можна виділити такі основні етапи, які країна-претендент має пройти перш ніж стати членом Альянсу:

1) Консультаційний етап – на цьому етапі відбувається інтенсивний Індивідуальний діалог із зацікавленими країнами-партнерами. Зустрічі в рамках цього діалогу допомагають країні-партнеру вивчити деталі роботи Альянсу, а НАТО має змогу детально вивчити внутрішню ситуацію в країні-претенденті та її відносини з країнами-сусідами (зокрема на предмет відсутності між ними нерозв’язаних територіальних суперечок). Паралельно військове керівництво НАТО проводить аналіз відповідних військових факторів у зацікавленій у членстві в НАТО країні. Наприкінці цього етапу країна публічно оголошує про своє бажання стати членом НАТО (без подання будь-якої формальної заявки).

2) Переговорний етап починається висловленням запрошення від НАТО до країни-претендента розпочати переговори про вступ до НАТО.

3) Ратифікаційний етап розпочинається підписанням Протоколу про приєднання до Північноатлантичного договору та закінчується ратифікацією Протоколу у країнах-членах Альянсу та країні-кандидаті.

4) Імплементаційний етап розпочинається із процесу передання країною-кандидатом документів про вступ до Північноатлантичного договору на збереження до США. Країни-кандидати стають офіційними членами Альянсу.

Для того, щоб допомогти бажаючим країнам підготуватись до вступу у НАТО, в 1999 році було розроблено та ухвалено План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). ПДЧ будується на основі інтенсивного Індивідуального діалогу щодо членства. Цей діалог передбачає запровадження Програми заходів, спрямованих на сприяння країнам-претендентам в їх підготовці до можливого майбутнього вступу до НАТО як членів Альянсу.

Упровадження Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО

План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО складається з п’яти розділів, а саме:

I. Політичні та економічні питання

II. Оборона/військові питання

III. Питання ресурсів

IV. Питання безпеки

V. Правові питання

У кожному з розділів ПДЧ визначено питання, які можуть бути предметом обговорення (список не є вичерпним), та висвітлюються механізми, за допомогою яких можна якнайкраще здійснювати підготовку до можливого отримання членства.

Перелік питань, визначених для обговорення, не є набором критеріїв для отримання членства – цей перелік розрахований на те, щоб охопити всі ті проблеми, які визначать для себе самі країни-претенденти як питання, котрі вони бажають розглянути.

Критерії, які необхідно виконати для вступу до НАТО

Майбутні члени НАТО мають відповідати базовим принципам, втіленим у Вашингтонському договорі, таким як демократія, свобода особи та іншим відповідним положенням, викладеним у преамбулі до Вашингтонського договору.

Від країн-претендентів очікується, що вони будуть:

а) вирішувати міжнародні суперечки мирним шляхом;

б) демонструвати відданність принципам верховенства права та прав людини;

в) вирішувати мирним шляхом міжетнічні конфлікти і зовнішні територіальні суперечки, спірні питання внутрішньої юрисдикції, відповідно до принципів ОБСЄ та з метою прагнення до встановлення добросусідських відносин;

г) встановлювати належний демократичний та цивільний контроль над своїми збройними силами;

д) утримуватися від загрози силою чи застосування сили будь-яким чином, що не відповідає цілям ООН;

е) сприяти розвитку мирних та дружніх міжнародних відносин шляхом зміцнення своїх вільних інституцій та завдяки сприянню зміцненню стабільності й благополуччя;

є) продовжувати надавати цілковиту підтримку та брати участь у роботі Ради євроатлантичного партнерства, в програмі «Партнерство заради миру» та розвитку співробітництва з країнами-партнерами, що не є членами НАТО;

ж) демонструвати відданість справі зміцнення стабільності та благополуччя через дотримання принципів економічної свободи, соціальної справедливості та відповідальності за охорону довкілля;

з) робити свій внесок військового характеру в колективну оборону та у виконання нових завдань, що постають перед Альянсом, а також будуть готові взяти на себе зобов’язання щодо поступового удосконалення своєї обороноздатності;

і) належним чином брати участь у роботі установ НАТО;

й) прагнути до здійснення стандартизації та досягнення оперативної сумісності;

к) створювати через національну програму необхідну структуру з питань планування та виконання таких оборонних бюджетів, які б відповідали визначеним пріоритетам у сфері оборони та передбачали б відповідні схеми навчання для ознайомлення персоналу з існуючими в НАТО практикою та процедурами з метою підготовки до можливої в майбутньому участі в роботі структур Альянсу;

л) знайомитися з належними правовими механізмами та угодами, якими керується НАТО для забезпечення співробітництва в своїй структурі та формальним юридичним процесом, що передує членству.

Відповідно до цього, Інститу Євро-Атлантичного співробітництва виокремив позитивні та негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства. До позитивних відносяться такі:

1. Одержання для України міцних гарантій її національної безпеки, незалежності, суверенітету і територіальної цілісності.

2. Відхід із сфери геополітичного домінування Росії і досягнення з нею рівноправних міждержавних відносин.

3. Створення вагомих передумов інтеграції в Європу, у західні політичні й економічні структури.

4. Зміцнення міжнародної безпеки і стабільності в регіоні Центрально-Східної Європи.

5. Зміцнення внутрішніх основ національної безпеки України за допомогою НАТО. Використання досвіду і підтримки НАТО в підвищенні ефективності оборонного сектору України.

6. Створення вагомих передумов для ліквідації російської військової присутності на території України.

7. Покращення міжнародного іміджу України.

8. Посилення консолідації української нації.

9. Зміцнення інститутів громадянського суспільства.

10. Посилення прозорості влади.

11. Реальне забезпечення прав і свобод громадян, верховенства права.

12. Зменшення впливу російського бізнесу на вітчизняну економіку.

13. Стимулювання економічних реформ.

Негативні наслідки виконання Україною критеріїв членства:

1. Збільшення соціальної напруги серед військовослужбовців, зумовленої значним скороченням чисельності збройних сил.

2. Деяке обмеження самостійності в прийнятті ключових рішень в галузі зовнішньої та оборонної політики.

Матеріал підготувала викладач кафедри психології та філософії, к. політ. н. Олеся Павлюк.

Корисно знати