• Українська
  • English
Фундатори чернівецьких наукових медичних шкіл: Пахмурний Борис Андрійович
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Фундатори чернівецьких наукових медичних шкіл: Пахмурний Борис Андрійович

Фундатори чернівецьких наукових медичних шкіл: Пахмурний Борис Андрійович

Засновником наукового напряму – патофізіологія нирок та водно-сольового обміну, сформованого на кафедрі патологічної фізіології Чернівецького медичного інституту, по праву вважається професор Борис Андрійович Пахмурний.     Після закінчення в 1955 році Одеського медичного інституту Б. А. Пахмурний працював у сфері охорони здоров’я Алтайського краю і практичну діяльність поєднував з експериментальною роботою в науковій лабораторії. Керівником лабораторії був видатний спеціаліст із фізіології та фармакології нирок Єфим Борисович Берхін.

    Першим вагомим кроком наукового шляху Б. А. Пахмурного був етап виконання і захисту кандидатської дисертації «Вплив деяких фармакологічних речовин на функцію інтактної і денервованої нирки» (1957-1962 рр.). Науковий керівник дисертаційної робити – завідувач кафедри фармакології Алтайського державного медичного інституту (АДМІ), професор Є. Б. Берхін відіграв значущу роль у професійному становленні і продовженні Б. А. Пахмурним дослідницької роботи в області експериментальної нефрології.

     Розпочата ще в Барнаулі докторська дисертація «Про механізм дії серцевих глікозидів на функцію нирок і водно-сольовий обмін» була успішно захищена в 1969 році.

    У 1964 році Б. А. Пахмурний призначається виконувачем обов’язків завідувача кафедри патофізіології АДМІ; у 1966 був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри патологічної фізіології Чернівецького медичного інституту (ЧМІ), де працював по 1980 рік до переїзду на роботу в місто Одеса.

     Завдяки зусиллям Б. А. Пахмурного на кафедрі патофізіології ЧМІ були створені засади експериментального вивчення функцій нирок і водно-сольового обміну. Водночас ця наукова проблема активно впроваджувалась на кафедрі фармакології під керівництвом професора Ю. І. Іванова і сьогодні обидві кафедри плідно співпрацюють у рамках експериментального вивчення функціональних змін нирок та їх фармакологічної корекції за різних нефротоксичних впливів. Про що свідчить виконання бюджетної науково-дослiдної роботи кафедри патологiчної фiзiологiї Буковинського державного медичного унiверситету (м. Чернiвцi) «Нові методичні підходи до патогенетичного лікування дисфункції проксимального відділу нефрона за умов розвитку дизрегуляційного патологічного процесу ниркового та позаниркового походження» (2018 – 2019 рр.). № держреєстрації – 0118U001193.

    На превеликий жаль, життєвий шлях Бориса Андрійовича був коротким – 1931-1983 рр. Напередодні 15 грудня, його дня народження, учні і послідовники згадують із великою повагою і вдячністю вченого, наукового наставника, педагога. Сьогодні ідеї і твердження професора Б. А. Пахмурного не втратили актуальності, реалізуються його учнями і послідовниками в Буковинському державному медичному університеті. Під керівництвом завідувача кафедри патологічної фізіології, професора Юрія Євгеновича Рогового виконується нова ініціативна НДР «Нові технології діагностики та патогенетичного лікування дисфункції проксимального відділу нефрона за умов розвитку системного і ниркового класичного та дизрегуляційного патологічних процесів» (2020 – 2024 р.р.). № держреєстрації – 0120U102805. Варто зазначити, що пріоритетним завданням кафедр патологічної фізіології та фармакології залишається вивчення патофізіології нирок і водно-сольового обміну з використанням сучасних патофізіологічних, біохімічних, імуногістологічних, фізико-хімічних, фізіологічних, хемілюмінісцентних, біохімічних, фармакологічних методів досліджень для розширення уявлень щодо механізмів розвитку і експериментального обґрунтування нових напрямів патогенетичного лікування нефрологічних захворювань.

 

Підготували: завідувач кафедри патологічної фізіології, професор Ю. Є. Роговий, професорка кафедри фармакології Н. Д. Філіпець та доцентка кафедри фармакології О. Г. Кметь

Корисно знати