• Українська
  • English
Ковтуняк Микола Артемович (до 100-річчя від дня народження)

Ковтуняк Микола Артемович (до 100-річчя від дня народження)

Завідувач кафедри біологічної хімії (1966-1979) і  медичної хімії (1979-1985) Чернівецького медичного інституту, доктор медичних наук, професор.

        Народився Микола Артемович Ковтуняк 26 січня 1923 року в с. Іванівка Новоушицького району Хмельницької області в селянській родині. Від батьків Микола Артемович успадкував чуйність, любов до праці, наполегливість. Із 1944 по 1947 рр. брав участь у визволенні Польщі та Чехословаччини від фашистських загарбників. У 1953 році закінчив із відзнакою медичний інститут у Станіславові (нині Івано-Франківськ), розпочав свою педагогічну діяльність із посади асистента кафедри біохімії.

Упродовж п’яти років після закінчення інституту Микола Ковтуняк активно займається науковою діяльністю. Він успішно захищає кандидатську дисертацію й у 1958 р. йому було присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук  та присвоєно вчене звання доцента.

         Із 1966 по 1979 рік  Ковтуняк М.А. завідував кафедрою  біологічної хімії, а з 1979 по 1985 рік –  медичної хімії Чернівецького медичного інституту. У 1970 році він захистив докторську дисертацію «Обмін макро- і мікроелементів у тканинах організму собак після виключення різних відділів шлунка». Цього ж року йому присвоєно вчене звання професора. Упродовж 1985-1989 рр. проф. Ковтуняк М.А. був професором-консультантом кафедри медичної хімії.

Основним напрямком наукових досліджень кафедри у цей період було вивчення процесів обміну макро- і мікроелементів, їх зв’язок із функціональним станом щитоподібної та підшлункової залоз. Співробітниками кафедри за безпосереднім керівництвом професора Миколи Ковтуняка. на експериментальних тваринах було встановлено, що зміни в організмі вмісту різних макро- і мікроелементів призводять до порушення оптимальних співвідношень мінеральних компонентів у різних тканинах, а згодом і до порушення функціонування цих тканин.

         Доктор медичних наук, професор Микола Ковтуняк є автором 73 наукових праць. Під його керівництвом було виконано 7 кандидатських дисертацій (Б.І. Цапок, Г.М. Ярмольчук, М.В. Шаплавський, І.Я. Кричун, І.П. Дищук, В.О. Федоренко, М.П.Шкодич).

Наукові здобутки Миколи Артемовича Ковтуняка та його учнів і нині постійно використовуються у навчальному процесі  кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії під час вивчення таких курсів, як «Біологічна хімії», «Клінічна хімії», «Токсикологічна та судова хімія», «Функціональна біохімії». Співробітники кафедри постійно згадують і розповідають студентам про вагомий внесок професора Миколи Артемовича Ковтуняка у розвиток біохімії та медицини.

Корисно знати