• Українська
  • English
Окислювальний стрес: як виникає і чим небезпечний для вагітних
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Окислювальний стрес: як виникає і чим небезпечний для вагітних

Окислювальний стрес: як виникає і чим небезпечний для вагітних

За даними різних авторів, у вагітних частота вузлового зобу складає від 30% до 40%, що, в свою чергу, несприятливо впливає на здоров’я майбутньої матері і небезпечне для розвитку плода та новонародженого.

Це повя’зано з тим, що гормони щитоподібної залози відігравають важливу роль під час вагітності. Вони стимулюють функцію жовтого тіла, що важливо для підтримки вагітності на ранніх термінах, активно беруть участь у формуванні основних структур мозку дитини. У цей період розвитку закладаються головні інтелектуальні можливості людини на майбутнє. Дефіціт тиреоїдних гормонів у другій половині вагітності та в ранні терміни неонатального періоду призводить до порушення процесів мієлінізації. Пізніше ці гормони приймають участь у формуванні механізмів адаптації, впливають на зріст і фізичний розвиток. Тому проблема вагітності та пологів у жінок із вузловим зобом привертає все більшу увагу акушерів-гінекологів.

Разом з тим, в патогенезі ускладнень вагітності і пологів у хворих на вузловий зоб доведена важлива роль порушень компесаторно-пристосувальних механізмів з боку нейроендокринної регуляції, гормонального балансу, процесів обміну та метаболічної адаптації материнського організму і плода до хронічної гіпоксії. У зв’язку з перебудовою метаболізму в організмі вагітних жінок, активацією усіх ланцюгів обміну речовин підвищується інтенсивність адаптивних біохімічних реакцій, які супроводжуються збільшенням кількості первинних вільних радикалів в органах.

Помірна інтенсифікація реакцій пероксидації ліпідів (ПОЛ) призводить до активації антиоксидантної системи (АОС) клітин і тканин материнського організму, що відіграють важливу роль в механізмах його адаптації до нових умов середовища.

З’ясовано, що у вагітних із вузловим зобом ці процеси також активуються, розвивається окислювальний стрес, антиоксидантна недостатність, порушення компенсаторно-пристосувальних механізмів організму матері і плода, що призводить до ускладненого перебігу вагітності і пологів.

Аналіз перебігу вагітності показав, що ускладнений її перебіг спостерігався у 80% жінок з вузловим зобом і в 5% – серед здорових жінок.

Так, самовільне переривання вагітності в ранньому терміні відбулось у 10% пацієнток з вузловим зобом, передчасні пологи – у 5%. У них спостерігались наступні ускладнення в пологах: слабкість пологової діяльності в 22,2% випадках, ПРПО – в 27,75%, кровотеча в пологах в 9,25%, важка прееклампсія – в 3,7%, дистрес плода – в 5,55%.

У здорових жінок всі пологи відбулись своєчасно, без ускладнень і тільки у однієї мав місце передчасний розрив плідних оболонок. Нормальний стан новонароджених відмічено у 40% жінок із вузловим зобом, а у здорових – в 100% випадків.

Патологічне підвищення продуктів  ПОЛ  в крові породіль з вузловим зобом і у їх плодів при наявності антиоксидантної недостатності свідчать про порушення процесів адаптації організму до стресових ситуацій в пологах і диктує необхідність проведення заходів, спрямованих на підвищення функціональної активності стрес-лімітуючих систем.

Інформацію підготувала: Доцент кафедри акушерства і гінекології Косілова С.Є.

Корисно знати