• Українська
  • English
Символдрама
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Символдрама

Символдрама

Символдрама або кататимно-імагінативна психотерапія – це самостійний метод глибинно-орієнтованої психотерапії, який базується на ідеях психоаналізу, теорії архетипів і колективного несвідомого Карла Юнга. Розробив кататимно-імагінативну психотерапію німецький психоаналітик Х. Лейнер в 1950-х роках.

Як працює символдрама?

Буває, що клієнту складно описати свої почуття словами, висловити своє ставлення до того чи іншого питання, а розмова про природу, погоду і. т.д. дається легко і невимушено. У цьому випадку найбільш ефективною і незамінною стає техніка символдрами – уявлення образу (мотиву) на задану тему. Як відомо, несвідоме говорить мовою символів і метафор. Тому важливо розуміти, що такі візуальні образи – це не спогади і не фантазії, які можна усвідомлено контролювати, а продукт несвідомого, його спосіб взаємодії з людиною.

Образи можуть спливати спонтанно, несподівано, безпосередньо, оминаючи захисні механізми психіки. Все, що заховано глибоко в підсвідомості, встигає прорватися назовні і відбитися в образі, і лише потім включаються захисти. У цих образах представлений внутрішній світ клієнта у всій його повноті: особливості його особистості, неусвідомлювані конфлікти, несвідомі реакції, витіснені почуття, які людина сама від себе ховає, стійкі моделі взаємодії з іншими людьми. При кваліфікованій підтримці психотерапевта клієнт аналізує образ, досліджує своє несвідоме і взаємодіє з ним. В результаті починають усвідомлюватися витіснені переживання і почуття, інтегруються елементи особистості, змінюються глибинні психологічні установки, що і сприяє особистісному розвитку.

Задовольняючи свою пригнічену потребу в образі, ви купуєте новий чуттєвий досвід, який потім переносите в реальне життя. Знайдене клієнтом рішення є оптимальним саме для нього, і виправлення ситуації в «мотиві» призводить до кардинальних життєвих змін. При цьому для змін людині не треба нічого відстежувати і контролювати в своїй поведінці. Якісні зміни в житті просто виявляться «як за помахом чарівної палички» у відповідь на трансформацію внутрішньої установки, причому досить швидко.

Кататимне переживання образів вважається короткостроковою психотерапією, але дуже насиченою емоційно.

У класичному психоаналізі, який становить зазвичай 100-300 сеансів, багато часу йде на аналіз захисних механізмів психіки, переносів і корекцію поведінки. У психотерапії за методом символдрами цього робити не потрібно, тому що несвідомий матеріал з’являється швидко, обходить захисти, а трансформація установок відбувається безпосередньо в момент уявлення образу.

Середня тривалість курсу при роботі в символдрамі становить 15-30 сеансів тривалістю 50 хвилин кожен. Найбільш ефективна частота сеансів складає 1 раз в тиждень. Навіть за 1-5 сеансів можна зняти напругу, позбутися від хворобливого симптому, знайти потрібну відповідь на питання, що турбує. «Здорова душа – здорове тіло!

Науково давно доведено, що багато хвороб є результатом психологічних невідповідностей, стресів, пригніченої агресії, накопичених образ і т.д. Існує напрямок в медицині, який вивчає вплив психологічних чинників на виникнення і перебіг тілесних недуг, – психосоматика. І часто буває, що при роботі з психосоматичними проявами і захворюваннями клієнт свій симптом бачить також у вигляді образу. Він може визначити його місцезнаходження в своєму тілі, з’ясувати психологічні причини його виникнення і в підсумку трансформувати його з проблеми в ресурс, який вже буде не забирати сили, а давати їх.

Психотерапія за методом символдрами застосовується в індивідуальній роботі, в роботі з парами, в сімейній і груповій терапії. Вона добре поєднується з класичним психоаналізом і роботою з метафоричними асоціативними картами і дозволяє вирішувати широке коло проблем.

Матеріал підготувала: доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім С.М.Савенка Юрценюк Ольга Сидорівна.

Корисно знати