• Українська
  • English
Академічна мобільність в Іспанії для викладачів та студентів БДМУ
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Академічна мобільності в Іспанії для викладачів та студентів БДМУ

Академічна мобільність в Іспанії для викладачів та студентів БДМУ

У 2021 році БДМУ знову став переможцем конкурсу кредитної мобільності з Universidade de Santiago de Compostela (Spain) за фінансової підтримки Єврокомісії у рамках спільного проєкту Erasmus+ KA107. Наразі є чудова можливість подати заявки на академічну мобільність для викладачів та студентів 3 циклу навчання (інтернів) БДМУ в Universidade de Santiago de Compostela (Spain).

Тривалість мобільності для викладачів: 7 днів з покриттям коштів на перебування +покриття дорожніх витрат в обидві сторони.

Тривалість мобільності для студентів 3 циклу навчання (інтернів) – 5 місяців. Через ситуацію, спричиненою Covid-19 та у відповідності до ситуації в світі можливо буде «класична мобільність з фізичним перебуванням у ЗВО-партнері, «змішана мобільність», яка складатиметься мінімум з 2 днів особисто, а решта в режимі онлайн, або 100% дистанційно у випадку форс-мажорних обставин.

Вимоги: до кандидатів:

  • бути викладачем/студентом 3 циклу навчання БДМУ;
  • володіти англійською мовою не нижче рівня В2 (наявність сертифікату), знання іспанської є перевагою у виборі кандидата.
  • пройти реєстрацію.

Реєстраційна форма для викладачів відкрита до 23 травня 2021 року за лінком:https://www.usc.es/ka107/admin/

Реєстраційна форма для студентів 3 циклу навчання (інтернів) відкрита до 23 травня 2021 року за лінком:

https://docs.google.com/forms/d/124ZzFGh0NJ-ppXol6_CdM1F8akLEbKIlGLNPVN6pDgQ/edit

У разі виникнення запитань звертайтесь, будь ласка, до начальника відділу міжнародних зв’язків Гайдей Мар’яни Ігорівни inter@bsmu.edu.ua

Opportunity of participation in credit mobility in Spain for teachers

and students of the 3rd cycle of studies (interns) of BSMU

In 2021, BSMU became again  the winner of the credit mobility competition with the Universidade de Santiago de Compostela (Spain) with the financial support of the European Commission under the joint project Erasmus + KA107. Currently, there is an excellent opportunity to apply for academic mobility for teachers and students of the 3rd cycle of studies (interns) at BSMU at the Universidade de Santiago de Compostela (Spain).

Duration of mobility for teachers: 7 days with the coverage of funds for accommodation + travel expenses in both directions.

Duration of mobility for students of the 3rd cycle of study (interns) – 5 months

Due to the situation caused by Covid-19 and in accordance with the situation in the world, it will be possible to perform “classic mobility” with a physical stay in a partner-university, “mixed mobility”, which will consist of at least 2 days in person, and the rest – online or 100% remotely in case of force majeure circumstances.

Requirements for candidates:
– to be a teacher / student of the 3rd cycle of studies in BSMU;
– to speak English with the level B2 (certificate) at least, knowledge of Spanish is an advantage in choosing a candidate;
– to register.

The registration form for teachers is open until May  23, 2021 following the link: https://www.usc.es/ka107/admin/

The registration form for students of the 3rd cycle of study (interns) is open until May 23, 2021 following the link:
https://docs.google.com/forms/d/124ZzFGh0NJppXol6_CdM1F8akLEbKIlGLNPVN6pDgQ/edit

If you have any questions, please contact the Head of the Department of International Relations – Haidei Maryana Ihorivna: inter@bsmu.edu.ua.

Template of Mobility Agreement – Teaching Staff
and Teaching Staff Guidance you can download here. 

Корисно знати