• Українська
  • English
Фахівці БДМУ – у числі наукової еліти краю

Фахівці БДМУ – у числі наукової еліти краю

Щороку вже 26 років поспіль, у третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки – День науки. З нагоди свята у Чернівецькій ОВА представників наукової спільноти краю нагородили  почесними грамотами ОВА, обласної ради, Департаменту освіти і науки за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки.

Серед нагороджених – представники БДМУ

  • Грамотою Чернівецької ОВА нагороджена професорка, докторка медичних наук, завідувачка кафедри сімейної медицини Лариса Сидорчук.
  • Грамотою Чернівецької обласної ради відзначена докторка медичних наук професорка кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Юлія Годованець.

Від імені ректорату щиро вітаємо науковиць з почесними відзнаками, принагідно всіх науковців БДМУ – з професійним святом. Бажаємо нових звершень та відкриттів.

 

Досягнення в науковій та інноваційній діяльності Буковинського державного медичного університету

Буковинський державний медичний університет є одним з провідних медичних вишів України, який активно займається науковою діяльністю. Умови війни в Україні не стали перешкодою для розвитку науки в університеті, а навпаки, збільшили зацікавленість в наукових дослідженнях та інноваційних розробках.

Наукова діяльність Буковинського державного медичного університету є досить різноманітною та успішною. Науковці університету продовжують активно займатись дослідженнями та розробкою нових методик лікування різних захворювань, співпрацювати з науковими установами в Україні та за кордоном, а також готувати висококваліфікованих фахівців для медичної галузі.

Буковинський державний медичний університет – серед 10-ти найкращих медичних ВУЗів, відповідно до рейтингу за показниками міжнародної наукометричної бази даних SciVerse Scopus.

У рейтингу закладів з найвищою винахідницькою активністю університет посів гідне ІІІ місце за результатами отримання патентів на корисні моделі.

Досягнуто підвищення рейтингових показників БДМУ згідно з даними системи Webometrics у 2023 р. 2 місце серед медичних ЗВО України (2022 р. – 3 місце).

Функціонує Координаційна Рада БДМУ з питань представництва наукових досягнень в міжнародному науково-інформаційному просторі.

Для успішного виконання наукових завдань в університеті функціонують Навчально-наукова лабораторія та Центр клінічних досліджень.

Виконуються 35 тем науково-дослідних робіт. З січня 2023 року виконуються 2 НДР за рахунок коштів Державного бюджету:

Покращання діагностики і прогнозування тяжкості перебігу артеріальної гіпертензії з урахуванням модифікованих чинників та немодифікованих молекулярно-генетичних предикторів у період військового часу.

Удосконалення профілактики та лікування туберкульозу з множинною лікарською стійкістю в умовах пандемії COVID-19.

Кількість опублікованих наукових праць залишалася стабільно високою. Якість наукових публікацій науковців підтверджується великою кількістю опублікованих статей за кордоном. Репозиторій БДМУ налічував понад 18720 електронних записів, в якому з науковими працями можуть ознайомитися не тільки наші співробітники, але й науковці закладів вищої освіти України та за кордоном.

Щороку університет проводить наукові форуми, в яких БДМУ виступає організатором заходів. Проведення наукових зібрань висвітлюється з використанням сервісу відеоконференцій Web class науково-освітньої телекомунікаційної мережі «URAN».

Буковинський державний медичний університет є Провайдером у системі безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників.

Університетом видаються 7 фахових науково-практичних журналів: «Буковинський медичний вісник», «Клінічна та експериментальна патологія», «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал», «Судово-медична експертиза», «Клінічна анатомія та оперативна хірургія», «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини» (українсько-румунський).

Журнали внесено до всеукраїнських та міжнародних баз даних наукової інформації, каталогів та систем пошуку. Науково-практичні журнали «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина», «Міжнародний ендокринологічний журнал» включені до міжнародної БД Scopus.

З 1 жовтня 2022 р. БДМУ увійшов до 17 перших членів Консорціуму ORCID Україна, завдяки чому отримано статус Преміум члена Консорціуму з безкоштовним користуванням всіма можливостями системи протягом 3-х років. Усі співробітники університету зареєстровані та мають індивідуальний профіль науковця ORCID, проводиться наповнення та корекція профілів на постійній основі.

Виконуються – 6 дисертацій на здобуття ступеня доктора наук та 76 на здобуття ступеня доктора філософії.

Вищою формою підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певної спеціальності є клінічна ординатура, в якій навчаються 4 лікарі (іноземні громадяни).

Уже традиційно впродовж багатьох років в університеті проводиться один з найбільших в Україні наукових форумів – Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів та молодих учених BIMCO, видається «BIMCO JOURNAL Abstracts Book», який включає тези доповідей молодих науковців.

Популяризацію конгресу BIMCO 2023 у світі забезпечили 14 амбасадорів з 14 країн.

4-7 квітня 2023 року на базі Буковинського державного медичного університету відбувся Х Міжнародний медико-фармацевтичний конгрес студентів і молодих учених BIMCO 2023 ONLINE. Захід включено до Переліку наукових конференцій здобувачів вищої освіти та молодих учених Міністерства освіти і науки України на 2023 рік.

Цьогоріч конгрес був організований онлайн, у його роботі взяли участь 1603 учасників, із яких 871 молодий науковець, у тому числі представників з БДМУ – 276, інших ЗВО – 595, учасників з-за кордону – 732.

З нагоди Дня науки в БДМУ проведено низку різноманітних заходів

Інформаційно-пошукові системи на сайті бібліотеки БДМУ. Основи інформаційного пошуку. Vancouver Style оформлення бібліографічних посилань

16 травня на кафедрі соціальної медицини та ООЗ (зав. кафедри Ігор НАВЧУК) відбувся захід, присвячений Дню науки в Україні на тему: «Інформаційно-пошукові системи на сайті бібліотеки БДМУ. Основи інформаційного пошуку. Vancouver Style оформлення бібліографічних посилань».

Під час заходу Софія Задерей та Олена Гімчинська звернули увагу науковців кафедри та студентів на важливість оформлення результатів наукових досліджень. Вкрай необхідним та обов’язковим є дотримання авторами чинних стандартів щодо оформлення бібліографічного списку.

Уніфікація бібліографічного запису у відповідності до міжнародних рекомендацій та національних стандартів забезпечує сумісність бібліографічних даних як на вітчизняному, так і на міжнародному рівні, полегшує процеси розуміння та обміну даними і є необхідною умовою інтеграції до світового інформаційного товариства.

Науковці і студенти, які взяли участь в обговоренні, щиро подякували фахівцям бібліотеки за вчасну і корисну інформацію, професійний підхід і висловили надію на подальше співробітництво.

Google Академія для науковців. Інформаційно-пошукові системи на сайті бібліотеки БДМУ

16 травня до участі у бібліографічному флешмобі долучилась кафедра фармації (зав. кафедри Олег ГЕРУШ). Тема цього етапу: «Google Академія для науковців. Інформаційно-пошукові системи на сайті бібліотеки БДМУ».

Співробітники бібліотеки ознайомили науковців з можливостями інформаційно-пошукових систем, відомості про які знаходиться на сайті бібліотеки. Зацікавились науковці інформацією про можливості створеного власного профілю у «Google Академія», який сприяє якісному моніторингу й розповсюдженню результатів наукової діяльності.

Особливості організації наукової роботи та вимоги до оформлення результатів наукових досліджень. Інформаційно-пошукові системи на сайті бібліотеки БДМУ

Для інтернів 1 та 2 року навчання по спеціальності «Внутрішні хвороби» співробітниками бібліотеки Софією Задерей та Оленою Гімчинською 16 травня проведено вебінар на тему: «Особливості організації наукової роботи та вимоги до оформлення результатів наукових досліджень. Інформаційно-пошукові системи на сайті бібліотеки БДМУ», присвячений Дню науки в Україні.

 
Вебінар мав характер виваженого діалогу та виявив небайдужість інтернів до питань визначення джерел і методів укладання бібліографії майбутнього дослідження, оформлення тексту роботи, дотримання академічного етикету. Доцент кафедри внутрішньої медицини Ольга Квасницька висловила щиру подяку команді бібліотеки за змістовний вебінар, матеріали якого допоможуть молодим науковцям в їх подальшій роботі.

Здійснюйте нові відкриття поєднуючи можливості Scopus та Web of Science

19 травня бібліографічний флешмоб, який тривав упродовж 2 тижнів, присвячений Дню науки в Україні, завершився круглим столом на кафедрі ортопедичної стоматології (зав. кафедри Олександр БЄЛІКОВ).


Для науковців актуальною виявилася тема: «Здійснюйте нові відкриття поєднуючи можливості Scopus та Web of Science». Саме на цю тему прозвучала більшість питань до фахівців бібліотеки Софії ЗАДЕРЕЙ та Олени ГІМЧИНСЬКОЇ. По завершенні круглого столу працівники бібліотеки надали присутнім інформацію про ресурсну базу бібліотеки, яку можна активно використовувати задля удосконалення в царині інформації, освіти, науки.

Співпраця БДМУ та практичної охорони здоров’я

16 Травня в рамках відзначення Дня науки в Україні докторант Ігор Марар та завідувач опікового відділення ОКНП “Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги”, лікар вищої категорії Ігор Семенюк прочитали онлайн лекцію «Перша допомога та лікування термічних опіків» для здобувачів наукового ступеня доктора філософії 1-4 року навчання. У цікавому тандемі спікерів креативності та досвіду висвітлені нові сучасні підходи до надання першої допомоги при різних видах опіків. Наприкінці лекції лікарі надали свої контакти задля налагодження ефективної професійної комунікації між фахівцями, котрі мають досвід і юною генерацією лікарів.

Засідання студентського наукового гуртка кафедри соціальної медицини та ООЗ

На кафедрі соціальної медицини та організації охорони здоров’я БДМУ 16 травня 2023 року провели засідання студентського гуртка у вигляді круглого столу на тему: «Особливості демографічних процесів в Україні під час воєнного стану».


У вступному слові завідувач кафедри, доцент Ігор НАВЧУК та куратор студентського наукового товариства кафедри, доцент Любов ВЛАСИК висловили стурбованість демографічними процесами, які відбуваються в Україні на тлі воєнного стану, воєнних дій та окупації частини території нашої держави.
Згідно з даними Державної служби статистики за підсумками 2021 року народжуваність в Україні становила 7,3 ‰, смертність —18,5 ‰, природний приріст — -11,2 ‰. Одна жінка за своє життя усереднено народжувала 1,1 дитини (для простого відновлення поколінь потрібно 2,13-2,15 дитини). Прогнозують, що 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності!
З кінця лютого 2022 року Україна втратила доступ до 5,5 млн. людей працездатного віку (30% всієї робочої сили). Війна спричинила безпрецедентну міграційну кризу та масштабні переміщення населення всередині країни. За даними Інституту демографії в Україні проживає від 28 до 34 мільйонів людей (розбіжність в цифрах через відсутність точної інформації).
Ніхто не знає скільки нас зараз… За словами директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України академіка Елли ЛІБАНОВОЇ,  демографія – це наша доля!

В обговоренні взяли активну участь студенти-гуртківці:

Максим АРТИСЮК: «Війна спричинює зростання смертності та погіршення умов життя, створює загрозу здоров’ю та безпеці населення. Воєнні дії можуть призвести до поширення захворювань, зниження доступу до медичної допомоги та зруйнування інфраструктури, що негативно впливає на якість життя та очікувану тривалість життя».
Віктор КОВАЛИК: «Війна створює непевність і страх серед молодих людей, які вагаються з утворенням родини та народженням дітей. Високий рівень смертності серед військових, цивільного населення та економічна нестабільність призводять до зниження рівня народжуваності».
Володимир ВЕНТОНЮК: «Важливо залучати молодих людей до різних проектів та програм, які б допомагали підтримувати їхню зацікавленість до рідної країни та сприяли б їхньому саморозвитку. Наприклад, це можуть бути проєкти з розбудови місцевих громад, з підтримки ветеранів війни, патріотичні табори для дітей та молоді».
Валерія ШКВАРЧУК: «Оптимістичність ситуації могли б додати соціальна підтримка молодих сімей та доступність якісних медичних послуг; інноваційні умови праці та розвиток підприємництва».
У круглому столі взяли участь доцент кафедри Анжела БІДУЧАК та асистент Наталія ЛИТВИНЮК. Студенти відмітили, що предмет «Соціальна медицина, громадське здоров’я» після проведеного заходу став для них набагато цікавішим.

Інформацію підготувала доцент кафедри закладу вищої освіти Любов ВЛАСИК.

Корисно знати