• Українська
  • English
Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ

Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ

Цьогоріч студенти третього курсу спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» медичного факультету №4 Буковинського державного медичного університету разом з керівником практики Ганною Кшановською (асистентом кафедри догляду за хворими та ВМО) проходять виробничу практику в навчально-науковій лабораторії (ННЛ) університету, де вдосконалюють практичні навички, мають можливість попрацювати на сучасному автоматичному лабораторному обладнанні, оволодіти основними методами новітніх технологій, які використовуються в лабораторіях різного профілю, набути професійного досвіду роботи з обліково-звітною, нормативно-технічною документацією, вивчити реальні ситуації, спостерігати за роботою кваліфікованих лікарів-лаборантів, перейняти їхній досвід та відпрацювати власні навички з дотриманням європейських стандартів безпеки і якості в роботі з біоматеріалами.

Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ

З перших днів виробничої  практики майбутні  спеціалісти показали  себе активними, цілеспрямованими, кмітливими, сумлінними, які відкрито йдуть на діалог, відверті у виробничих питаннях.

Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ

Лабораторна діагностика – один із сучасних і пріоритетних напрямів медичної діяльності, який стрімко розвивається як за кордоном, так і в Україні. Без лабораторних досліджень неможливим є не лише своєчасна постановка клінічного діагнозу, але й контроль над ефективністю та безпекою лікування. Від швидкості та достовірності лабораторних досліджень залежить прийняття лікарем рішень щодо діагностування, профілактики та лікування хворого. Тому клініко-діагностичні лабораторії потребують високого рівня професійної підготовки персоналу, адже ключову роль в лабораторній діагностиці відіграє надійність лабораторного аналізу.

Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ

Недаремно головний девіз фахівців з лабораторної діагностики: «Якість у крові», а  принцип роботи:  «Точність заради життя».      

Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії університету є складовою і необхідною частиною освітнього процесу, вона забезпечує практико-орієнтований характер навчання майбутнього медика-лаборанта, цілеспрямоване і усвідомлене оволодіння ним системою базових, загальних і професійних компетенцій, володіння новітніми технологіями при проведенні клінічних,  гематологічних,  біохімічних,  імунологічних, гістологічних, та інших досліджень, розвиток у студентів професійного мислення, демонструючи доказове прийняття рішень.

Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ

Матеріально-технічне забезпечення навчально-наукової лабораторії БДМУ дозволяє проводити на сучасному рівні лабораторні практикуми, лабораторні роботи та практичні заняття. Наші студенти, відповідно до навчального плану, проходять навчальну та виробничу практики, під час яких вдосконалюють діагностичні навички та вміння, поглиблюють свої знання щодо структури й організації клініко-лабораторних і діагностичних досліджень, вчаться  трактувати отриману інформацію. Одна справа – якісно і вчасно зробити дослідження, і вже інша – загалом оцінити, що відбувається в організмі людини за тих чи інших показників і за потреби зіставити цифри результатів, що виробляються в лабораторії. У цьому їм допомагають досвідчені колеги ННЛ університету.

Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ

Висловлюємо щиру подяку завідуючому навчально-наукової лабораторії університету, доценту Ігорю Навчуку, провідному фахівцю, лікарю – лаборанту клініцисту Оксані Вакулі, провідному фахівцю, лікарю – лаборанту гістологу, генетику Марині Данилюк, всім працівникам лабораторії,  які радо ділилися зі студентами своїм професійним досвідом, знаннями і практичними навичками.

Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ

Останнім часом на ринку медичних послуг зростає інтерес практикуючих лікарів та науковців до питань лабораторної діагностики, що без сумніву враховується під час підготовки студентів – майбутніх лаборантів.  На сьогодні є значний дефіцит фахівців з лабораторної діагностики, що підтверджується даними статистики кадрових ресурсів закладів охорони здоров’я МОЗ України. В міру подальшого стрімкого розвитку науки та техніки потреба у вищеназваних фахівцях має значні перспективи росту найближчим часом.

Виробнича практика в навчально-науковій лабораторії БДМУ

Студенти в клініко-діагностичній лабораторії мали можливість переконатися в широких можливостях сучасної лабораторної діагностики та у визначенні майбутніх фахівців з вибором спеціалізації.

Якщо Ви мрієте працювати в медичних установах, допомагати клініцистам вирішувати складні діагностичні задачі, зрозуміти як функціонує людський організм у нормі та які зміни відбуваються в ньому при розвитку певної патології, опанувати сучасні методи лабораторної діагностики, то наш Буковинський державний медичний університет – саме те, що вам потрібно!

Обсяг знань, отриманих в університеті, набутий досвід наукової та науково-практичної роботи дозволяє нашим випускникам стати фахівцями високого рівня, забезпечує можливість їхнього гідного працевлаштування, робить їх конкурентоспроможними на ринку праці як в Україні, так і за її межами.

Корисно знати