• Українська
  • English
Фахівець БДМУ пройшла стажування у Вроцлавському медичному університеті
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Фахівець БДМУ пройшла стажування у медичному університеті Вроцлава

Фахівець БДМУ пройшла стажування у Вроцлавському медичному університеті

Упродовж 20-23 листопада асистент кафедри дерматовенерології БДМУ к. мед. н. Юлія Карвацька проходила стажування «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Медичному Університеті ім. Сілезьких Пястів (Вроцлав)» («Organizacja procesu dukacyjnego, programów szkoleniowych, innowacyjnych technologii i pracy naukowej na Uniwersytecie Medycznym. Piastów Śląskich (Wrocław)»), м. Вроцлав, Республіка Польща.

Метою стажування було ознайомлення із системою вищої освіти Польщі та країн Європейського союзу, організацією навчального процесу та науково-дослідної роботи закладів вищої освіти Польщі, науковими проєктами та науковими виданнями Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, а також напрямками наукової роботи та пріоритетами наукових досліджень студентів.

Під час проходження стажування ознайомилася з організаційною структурою університету та програмами підготовки студентів, із примірниками навчально-методичного забезпечення навчального процесу, лекційними курсами викладачів університету з різних дисциплін, організацією аудиторної та позааудиторної роботи студентів.

Відповідно до програми стажування була присутня на практичних, семінарських та лабораторних заняттях, які проводили викладачі Uniwersytecie Medyczny im. Piastów Śląskich, ознайомилася з репозиторієм університету та електронним бібліотечним фондом.

Значну увагу під час проходження стажування було приділено інтернаціоналізації навчального процесу та можливості отримання освіти в Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu для студентів з інших країн, академічній мобільності студентів, поведінковій культурі викладача в умовах мультинаціонального студентського колективу, питанням практичної цінності освіти, можливостям та перспективам випускників університету.

Отриманий під час проходження стажування досвід Вроцлавського медичного університету (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu) може бути впроваджений під час проведення практичних занять зі студентами на кафедрі дерматовенерології, формуванні та викладанні лекційного матеріалу, залученні студентів до виконання наукової роботи, підготовці наукових праць для публікацій в іноземних періодичних виданнях.

 

 

 

 

 

 

Корисно знати