• Українська
  • English
Заняття у навчально-виробничій аптеці
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Заняття у навчально-виробничій аптеці

Заняття у навчально-виробничій аптеці

Враховуючи зміни структури ринку праці за останні роки, роботодавці встановлюють нові вимоги до спеціаліста, що визначається не лише у достатньому рівні знань та умінь,

а й здатності використовувати отримані знання для практичного вирішення завдань, які виникають у процесі професійної діяльності. Основні проблеми випускника – невпевненість, що можна пояснити браком досвіду, професійною адаптацією випускника на робочому місці. Тому невід’ємною частиною формування майбутнього фахівця є підготовка на базі аптеки, що є введенням студента у майбутню професію.

Повністю відтворити практичну діяльність провізора у рамках кафедри досить складно, тому використання навчально-виробничої аптеки є перспективним як для покращення засвоєння студентами теоретичного матеріалу, так і практичних навичок з профільних дисциплін. Однією з практично-орієнтованих дисциплін, яка ґрунтується на обов’язковому виконані практичних навичок у процесі теоретичної підготовки спеціаліста, є аптечна технологія ліків. Основним її завданням є навчити студентів теоретичним основам i практичним умінням та навичкам у приготуванні лікарських препаратів, внутрішньоаптечних заготовок в умовах аптек з урахуванням вимог належної аптечної практики. На заняттях з аптечної технології ліків студентам 3 курсу фармацевтичного факультету пропонуються для виготовлення лікарські форми за рецептурними прописами, максимально наближеними до практичної медицини. Для цього викладачами кафедри зібрані екстемпоральні прописи з аптечної мережі м. Чернівці та Чернівецької області за останні роки. До уваги також беруться авторські прописи, оскільки як їх використання, так і технологія залишаються унікальними. Особлива увага звертається на екстемпоральні форми, аналоги яких відсутні серед готових препаратів, або дозування і зміна компонентів дозволяє покращити терапевтичну ефективність. Власне розбір таких рецептурних прописів проводиться на базі навчально-виробничої аптеки. Студенти також мають можливість ознайомитись з виготовленням внутрішньоаптечних заготовок та серійних лікарських засобів. Виготовлення екстемпоральних лікарських засобів на базі аптеки дає можливість побачити  весь процес – від миття посуду до практично їх реалізації. Студенти закріплюють свої практичні навики при проходженні виробничої практики з аптечної технології ліків на 4 курсі.

Проходження практичної підготовки на базі навчально-виробничої аптеки дозволяє у майбутньому зменшити час соціальної, психологічної, професійної адаптації випускника на робочому місці, сформувати цілісну картину майбутньої діяльності, оцінити рівень теоретичної підготовки, необхідної для виконання роботи, отримати навички самостійного виконання роботи, зрозуміти соціально-етичну направленість професії.

Матеріал підготувала: доцент кафедри фармації Горошко О.М.

 

 

Корисно знати