• Українська
  • English
ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РИБАС ІРИНИ ІВАНІВНИ
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РИБАС ІРИНИ ІВАНІВНИ

ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ РИБАС ІРИНИ ІВАНІВНИ

З січня 1945 року – від дня організації кафедри мікробіо­логії Чернівецького державного медичного інституту (зараз Буковинського державного медичного університету) – завідувачем кафедри працю­вала Ірина Іванівна Рибас.

27 березня 2015 року виповнюється 100 років від дня  народження Рибас Ірини Іванівни – першого завідувача кафедри мікробіології Чернівецького державного медичного інституту.

Ірина Іванівна народилася 27 березня 1915 року в м. Дніпропетровськ. У 1937 р. вона закінчила Дніпропетровський медичний інститут, у 1941 р. – аспірантуру з мікробіології в цьому ж інституті, де була призначена асистентом кафедри мікробіології.

У період Великої Вітчизняної війни І.І. Рибас працювала в санітарно-бактеріологічному інституті м. Дніпропетровсь­ка завідувачем відділу.

З моменту організації кафедри мікробіології Чернівецького державного медичного інституту по лютий 1947 року курс лекцій (72 го­дини) читався завідувачем кафедри І.І. Рибас. Під її керівництвом вже з 1945 року почали складатися робочі плани лекцій і практичних занять, а також перші методичні розробки практичних занять і плани-конспекти.

У березні 1947 року згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я СРСР вступив на посаду завідувача кафедри мікробіології, вірусології та імунології Чернівець­кого державного медичного інституту професор Г.П. Калина, у зв’язку з чим І.І. Рибас переведена на посаду асистента кафедри.

У 1947 році вперше в Чернівецькому мед­інституті запланували виконання дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук з мікробіології. Розпочали дисертаційні дослідження викладачі Іри­на Іванівна Рибас, Ганна Григорівна Василенко, Олек­сандра Олександрівна Дорошкевич, Анастасія Григорівна Сомова.

У 1951 році асистентом І.І. Рибас була захищена дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук на тему: “Классификация и изменчивость бактерий мышиного тифа”. Результати проведених дослідів довели непостійність ознак, що використовуються в класифікації бактерій мишачого тифу, а також доповнили уяву про патогенез захворювань, що виникають при інфікуванні бактеріями курячого тифу. У цій роботі була запропоно­вана методика виділення гемокультур збудника мишачого тифу за допомогою “кормілок”.

У 1954 р. І.І. Рибас обрана на посаду доцента кафедри мікро­біології.

У серпні 1955 року завідувач кафедри професор Г.П. Калина вибув у Москву, де був обраний за конкурсом на посаду завідувача відділу науково-дослідного інституту. На вакантну посаду завідувача кафедри за конкурсом обрана доцент І.І.Рибас. На вказаній посаді вона працювала до травня 1964 року, коли за власним бажанням була переведена на посаду доцента кафедри.

Упродовж 1964-1969 рр. І.І.Рибас плідно працювала на по­саді доцента кафедри мікробіології.

Працюючи на посаді завідувача кафедри, а пізніше доцента кафедри мікробіо­логії Ірина Іванівна доклада чимало зусиль для поліпшення навчального процесу та наукової роботи на кафедрі. Її перу належать 60 наукових праць, у тому числі 11 журнальних статей. Під керівництвом доцента І.І.Рибас підготовлено багатьох кандидатів медичних наук (Л.О.Трунова, Л.В.Григо­р’єва, С.А.Паєвський, В.О.Філіпов) та ряд висококваліфіко­ваних спеціалістів-бактеріологів.

Матеріал підготував: завідувач кафедри мікробіології та вірусології проф. С.Дейнека 

Корисно знати