• Українська
  • English
Псоріаз як системне захворювання
Псоріаз як системне захворювання

Псоріаз як системне захворювання

Псоріаз (лускатий лишай) – одне з найбільш поширених хронічних захворювань шкіри, на яке у різних країнах світу страждає від 1,5% до 5% населення. В Україні, згідно статистичних даних, на псоріаз хворіє близько 1 млн. пацієнтів. Дерматоз виникає в осіб різного віку, однаково часто реєструється серед чоловіків та жінок.

 Псоріаз характеризується тривалим хронічним перебігом з частими загостреннями зі зниженням чи втратою хворими працездатності та соціальної активності, нерідко є причиною інвалідизації пацієнтів, що в цілому визначає важливе медичне та соціальне значення дерматозу.

Згідно сучасних досліджень встановлено, що псоріаз – це системне захворювання організму, при якому, окрім висипки на шкірі у вигляді характерних запальних бляшок із вираженим лущенням (шкірні прояви), можуть уражатися внутрішні органи (системні прояви) та опорно-руховий апарат (суглобовий синдром).

Тому в останні роки все частіше псоріаз розглядають як системну псоріатичну хворобу, яка виникає на тлі комплексу взаємозумовлених патогенетичних ланок, що включає генетичні, імунні, нейроендокринні, метаболічні та інші порушення.

При цьому в основі системних змін при псоріатичній хворобі лежать різні форми системного імунного запалення сполучної тканини, судин мікроциркуляторного русла, які мають однотипні морфологічні прояви у шкірі та внутрішніх органах.

Найбільш частим системним проявом псоріазу є ураження опорно-рухового апарату (суглобовий синдром), які діагностують у 5-7% хворих на псоріаз. Зміни в кістках і суглобах при псоріазі отримали назву “псоріатична артропатія”, а згідно з рекомендаціями Комітету експертів ВООЗ, 1980 р., суглобовий синдром у хворих на псоріаз називають “псоріатичним артритом”.

У більшої частини пацієнтів (70%) суглобовий синдром розвивається слідом за шкірними проявами псоріазу; в інших випадках (близько 20%) – передує ураженню шкіри; в інших 10% – поява шкірних і суглобових симптомів збігається за часом.

Для псоріатичного артриту характерним є поєднання:

– псоріатичної висипки на шкірі,

– змін нігтів,

– серонегативного артриту, який проявляється гетерогенними клінічними проявами.

Характерними ознаками суглобового синдрому при псоріазі є:

– артрит дистальних міжфалангових суглобів й артрит міжфалангових суглобів перших пальців кистей і/або стоп;

– осьове ураження трьох суглобів одного пальця;

– моно- і олігоартрит;

– асиметричний артрит;

– сарделькоподібна дефігурація пальців стоп;

– різноспрямовані підвивихи пальців;

– параартикулярні явища з характерним синюшно-багровим забарвленням шкіри;

– біль і вранішня скутість у хребті;

– поєднання артриту периферійних суглобів із картиною спондиліту.

Інші системні прояви при псоріазі включають ураження:

нирок (зміни клубочкового й канальцевого апарату у вигляді потовщення базальних мембран, склерозу, гіалінозу, амілоїдозу);

серцево-судинної системи (міокардіодистрофія, міокардіофіброз, неревматичний міокардит, пороки мітрального клапану тощо);

органів системи травлення (гастрит атрофічний, жирова дистрофія та цироз печінки, функціональні та органічні зміни підшлункової залози тощо) та ін.

Не зважаючи на чисельні наукові дослідження, присвячені вивченню етіопатогенезу псоріазу, причини розвитку дерматозу остаточно не з?ясовано.

Разом з тим встановлено, що псоріаз – це мультифакторний хронічний дерматоз зі значною (64-72%) часткою осіб із генетичною схильністю, яке виникає й загострюється під дією низки пускових чинників (стреси, гострі інфекційні захворювання, погрішності в дієті, зловживання алкоголем, куріння тощо).

Також доведено, що важливу роль у перебігу псоріазу відіграють хронічні захворювання внутрішніх органів та систем (імунні, нейроендокринні та обмінні розлади; хронічні інфекції ЛОР-органів, кишківника, сечостатевої сфери тощо).

Через це всі хворі на псоріаз повинні бути комплексно обстеженими як з метою виявлення й лікування супутніх соматичних захворювань, які можуть обтяжувати клінічний перебіг шкірних проявів псоріазу, так і з метою ранньої діагностики й своєчасного лікування суглобових та системних проявів псоріатичної хвороби.

Матеріал підготували: Денисенко Ольга – професор, завідувач кафедри дерматовенерології; Перепічка Михайло – доцент кафедри дерматовенерології

Корисно знати