• Українська
 • English
Про організацію освітнього процесу в БДМУ в осінньому семестрі
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Про організацію освітнього процесу в БДМУ в осінньому семестрі

Про організацію освітнього процесу в БДМУ в осінньому семестрі

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у  зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  – по ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» видано наказ № 285-Адм від 26.08. 2020 року

Nakaz 285

1.    Розпочати 2020-2021 навчальний рік:

 • для студентів 2-6 курсів – з 01 вересня 2020 року;
 • для студентів 1 курсу та студентів 2 курсу, які вступили на навчання у 2020 році – з 21 вересня 2020 року;
 •  для лікарів(провізорів)-інтернів – з 01 вересня 2020 року;
 •  для здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії » –
  з 01 вересня 2020 року.

2.  Проректору з науково-педагогічної роботи, начальнику навчального відділу деканам факультетів, директорам навчально-наукового інституту післядипломної освіти та фахового коледжу, завідувачу відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатури та завідувачам кафедр забезпечити організацію освітнього процесу зі здобувачами освіти медичних факультетів №1, №2, №3, №4, стоматологічного та фармацевтичного факультетів, фахового коледжу, навчально-наукового інституту післядипломної освіти, відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатури залежно від встановленого Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на території м. Чернівці рівня епідемічної небезпеки в таких формах:

2.1 . У разі встановлення «зеленого» та «жовтого» рівнів епідемічної небезпеки:

 • практичні та семінарські заняття проводяться за очною (аудиторною) формою навчання;
 •  лекції проводяться за дистанційною формою навчання в асинхронному режимі шляхом оприлюднення презентацій лекцій, відеолекцій та інших необхідних навчально-методичних матеріалів на сервері дистанційного навчання університету.

2.2 . У разі встановлення «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки:

 •  практичні заняття проводяться за очною (аудиторною) формою навчання;
 • семінарські заняття проводяться за дистанційною формою в синхронному режимі за допомогою сервісу відеоконференцій Google Meet;
 • лекції проводяться за дистанційною формою навчання в асинхронному режимі шляхом оприлюднення презентацій лекцій, відеолекцій та інших необхідних навчально-методичних матеріалів на сервері дистанційного навчання університету.

2.3 . У разі встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки:

 • практичні заняття та семінарські заняття проводяться за дистанційною формою в синхронному режимі за допомогою сервісу відеоконференцій Google Meet;
 • лекції проводяться за дистанційною формою навчання в асинхронному режимі шляхом оприлюднення презентацій лекцій, відеолекцій та інших необхідних навчально-методичних матеріалів на сервері дистанційного навчання університету.

3.    Завідувачам кафедр:

3.1. Провести роз’яснювальну роботу зі  співробітниками кафедри щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19) серед співробітників або здобувачів освіти.

3.2. Провести інструктаж для співробітників кафедри щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

3.3. Допускати до роботи персонал за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно). Після кожного зняття засобів індивідуального захисту та перед одяганням чистих засобів індивідуального захисту, працівник повинен ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом.

3.4. Не допускати на робоче місце працівників із ознаками гострого респіраторного захворювання або підвищеною температурою тіла понад 37,2°С. У разі виявлення співробітника з підвищеною температурою тіла понад 37,2°C або із ознаками гострого респіраторного захворювання такий співробітник не допускається до роботи з рекомендаціями звернутись за медичною допомогою до сімейного лікаря. При появі підвищеної температури тіла понад 37,2°C або ознак гострого респіраторного захворювання вдома, співробітник повідомляє свого безпосереднього керівника та не виходить на роботу, одночасно звертаючись за медичною допомогою.

3.5. Не допускати до роботи персонал, який визначений таким, який потребує самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

3.6. Забезпечити опитування професорсько-викладацьким складом кафедри учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби перед початком аудиторних занять. В разі виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків, здобувачі освіти одягають маску, тимчасово повинні бути ізольовані в спеціально відведеному приміщенні, інформуються батьки (інші законні представники) та приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров’я. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні, де перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.

3.7. Забезпечити контроль за входом здобувачів освіти та співробітників до приміщень кафедри при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях (аудиторіях). Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов’язковим.

3.8. Мінімізувати пересування здобувачів освіти між навчальними аудиторіями.

3.9. Після кожного навчального заняття забезпечити проведення провітрювання навчальної аудиторії впродовж не менше 10 хвилин.

3.10. Після проведення занять у кінці робочого дня забезпечити проведення очищення і дезінфекції поверхонь (в тому числі дверних ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо).

3.11. Довести зміст пунктів 1-3 наказу до співробітників кафедри.

4.  Деканам факультетів, директорам навчально-наукового інституту післядипломної освіти та коледжу університету, завідувачу відділу докторантури, аспірантури та клінічної ординатури:

4.1. Провести роз’яснювальну роботу зі  здобувачами освіти щодо індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів коронавірусної хвороби (СОVID-19).

4.2. Провести інструктаж для здобувачів освіти щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

4.3. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби СОVID-19 в одного зі здобувачів освіти, всіх інших здобувачів відповідної групи визнавати такими, що потребують самоізоляції, та повинні вживати заходів, передбачених галузевими стандартами в сфері охорони здоров’я.

4.4. Довести зміст пунктів 1-2 наказу до здобувачів освіти.

5. Контроль за виконання наказу покласти на Геруша І.В. – проректора з науково-педагогічної роботи

Ректор                                                          Т.М. Бойчук

Корисно знати