• Українська
  • English
Виробнича практика студентів БДМУ

Виробнича практика студентів БДМУ

Сучасна ситуація підготовки спеціалістів із медичної психології, реальне зростання суспільного запиту на медичних психологів істотно підвищує рівень вимог до майбутніх спеціалістів, а також змінює зміст і структуру завдань, які студент повинен вміти вирішувати самостійно. Саме тому головною метою виробничої практики майбутнього лікаря-психолога є оволодіння сучасними методами і формами організації діяльності в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь і навичок професійної діяльності, опрацювання прикладних алгоритмів вирішення конкретних завдань, що виникають в різних галузях застосування психологічних знань.

Виробнича практики є одним із видів самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів. У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього фахівця з медичної психології.

Сучасний фахівець лікар-психолог повинен бути високоосвіченою, всебічно розвинутою особистістю, здатною постійно вдосконалювати свою лікарську та психологічну майстерність, готовим завжди надати медичну і психологічну допомогу хворому, пам’ятаючи про високе покликання лікаря-гуманіста.

photo_2022-07-15_08-53-35
вп4
2 (2)

У 2021-2022 навчальному році доцент кафедри психології та філософії Марина Тимофієва та викладач Микита Глущенко здійснювали керівництво виробничою практикою ІІ та ІІІ курсів медичного факультету №4, за спеціальністю «Медична психологія». На всіх етапах проходження виробничої практики студенти отримували індивідуальні консультації у своїх викладачів-керівників та медичного персоналу баз практики.

У процесі проходження виробничої практики, згідно ОПП, у студентів 2-3 курсів медичного факультету № 4 (спеціальність 225 «Медична психологія», ступінь – магістр) формувалися загальні та фахові компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність до міжособистісної взаємодії; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Студенти старанно виконували медичні маніпуляції,  описували результати спостереження та проводили психодіагностичні дослідження за різними запитами. Науково-дослідна робота, теоретико-методологічні та емпіричні дослідження студентів були представлені під час диференційного заліку, який проходив за змішаною формою – стаціонарно на базі кафедри психології та філософії, а також дистанційно, для студентів, які проходили практику за місцем проживання та закордоном.

Хотілося б відмітити студентів, які відмінно виконували свої обов´язки: студенти 2 курсу Саінчук Юлія, Строєва Валерія, Грегуцак Наталія, Квецко Наталія-Марія,  Митлюк Надія, Крива Дар`я,  Хом`як Евеліна, а також студентки 3 курсу Грабовецька Аліна, Вачіль Павліна та Філіппова Крістіна.

Висловлюємо щиру вдячність за якісну організацію практики та сприянню засвоєння студентами необхідних знань та навичок керівникам виробничої практики на базах практики: Миколі Антофійчуку, Віталію Полатайчуку, Василю Рогатюку, Людмилі Філіпець, Юлії Корні, Зої Фонарюк.

Теплий прийом та професіоналізм керівників клінічної бази допомогли набути цінний практичний досвід для майбутніх лікарів-психологів.

Теоретичні та практичні знання отримані під час навчання в Буковинському державному медичному університеті, набутий досвід наукової роботи дозволяє стати компетентним фахівцем своєї професії – лікарем-психологом.

Інформацію надали:  доцент кафедри психології та філософії Марина Тимофієва та викладач Микита Глущенко

ПРИВАТБАНК

Отримувач платежу
Мельничук Олександр Миколайович
Картка
4731 1856 3202 3484
IBAN:
UA593052990262086400936203888
Рахунок отримувача:
262086400936203888
Приват24 – https://www.privat24.ua/send/a1v11

МОНОБАНК

🔗Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/7xFpdiBGs
💳Номер картки банки
5375 4112 0409 0778

Корисно знати