• Українська
  • English
Виробнича практика студентів БДМУ
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Виробнича практика студентів БДМУ

Сучасна ситуація підготовки спеціалістів із медичної психології, реальне зростання суспільного запиту на медичних психологів істотно підвищує рівень вимог до майбутніх спеціалістів, а також змінює зміст і структуру завдань, які студент повинен вміти вирішувати самостійно. Саме тому головною метою виробничої практики майбутнього лікаря-психолога є оволодіння сучасними методами і формами організації діяльності в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь і навичок професійної діяльності, опрацювання прикладних алгоритмів вирішення конкретних завдань, що виникають в різних галузях застосування психологічних знань.

Виробнича практики є одним із видів самостійної навчальної та науково-дослідної роботи студентів. У період практики закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості майбутнього фахівця з медичної психології.

Сучасний фахівець лікар-психолог повинен бути високоосвіченою, всебічно розвинутою особистістю, здатною постійно вдосконалювати свою лікарську та психологічну майстерність, готовим завжди надати медичну і психологічну допомогу хворому, пам’ятаючи про високе покликання лікаря-гуманіста.

photo_2022-07-15_08-53-35
вп4
2 (2)

У 2021-2022 навчальному році доцент кафедри психології та філософії Марина Тимофієва та викладач Микита Глущенко здійснювали керівництво виробничою практикою ІІ та ІІІ курсів медичного факультету №4, за спеціальністю «Медична психологія». На всіх етапах проходження виробничої практики студенти отримували індивідуальні консультації у своїх викладачів-керівників та медичного персоналу баз практики.

У процесі проходження виробничої практики, згідно ОПП, у студентів 2-3 курсів медичного факультету № 4 (спеціальність 225 «Медична психологія», ступінь – магістр) формувалися загальні та фахові компетентності: здатність застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність до міжособистісної взаємодії; здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

Студенти старанно виконували медичні маніпуляції,  описували результати спостереження та проводили психодіагностичні дослідження за різними запитами. Науково-дослідна робота, теоретико-методологічні та емпіричні дослідження студентів були представлені під час диференційного заліку, який проходив за змішаною формою – стаціонарно на базі кафедри психології та філософії, а також дистанційно, для студентів, які проходили практику за місцем проживання та закордоном.

Хотілося б відмітити студентів, які відмінно виконували свої обов´язки: студенти 2 курсу Саінчук Юлія, Строєва Валерія, Грегуцак Наталія, Квецко Наталія-Марія,  Митлюк Надія, Крива Дар`я,  Хом`як Евеліна, а також студентки 3 курсу Грабовецька Аліна, Вачіль Павліна та Філіппова Крістіна.

Висловлюємо щиру вдячність за якісну організацію практики та сприянню засвоєння студентами необхідних знань та навичок керівникам виробничої практики на базах практики: Миколі Антофійчуку, Віталію Полатайчуку, Василю Рогатюку, Людмилі Філіпець, Юлії Корні, Зої Фонарюк.

Теплий прийом та професіоналізм керівників клінічної бази допомогли набути цінний практичний досвід для майбутніх лікарів-психологів.

Теоретичні та практичні знання отримані під час навчання в Буковинському державному медичному університеті, набутий досвід наукової роботи дозволяє стати компетентним фахівцем своєї професії – лікарем-психологом.

Інформацію надали:  доцент кафедри психології та філософії Марина Тимофієва та викладач Микита Глущенко

Корисно знати