• Українська
  • English
Особливості експлуатації дитячої праці
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Особливості експлуатації дитячої праці

Особливості експлуатації дитячої праці

Експерти б’ють на сполох, бо дитяча праця стала способом виживання

Близько 256 млн. дітей в світі віком від 5 до 14 років працюють. Щонайменше одна дитина гине, а 15 – травмуються під час сільськогосподарських робіт в Україні кожного року. Про це говорять експерти у Всесвітній день боротьби за ліквідацію дитячої праці, який відзначають 12 червня. За оцінками фахівців, більше 40% дітей працюють у шкідливих умовах. П’яту частину змалку залучають до важкої фізичної праці. Саме експлуатація заважає навчанню дітей, відбувається з примусу старших, шкодить здоров’ю та, особливо, психіці дітей.

Якщо ви продовжуєте

використовувати дитячу працю

як засіб для боротьби з бідністю,

то в результаті у вас буде і те, і інше»

— Грейс Ебботт

Дитяча праця привертає все більшу увагу на національному та міжнародному рівнях, і нині в усьому світі вона визнана як вирішальний фактор, що характеризує експлуатацію та порушення прав дітей. Трудова експлуатація дітей не сприяє сталому й тривкому економічному зростанню, однак, в багатьох країнах вдаються до спроб використати це явище з корисливою метою.

Поняття  «дитяча праця» це «праця дітей» охоплює як оплачувану, так і неоплачувану роботу та діяльність, що в психологічному, фізичному і соціальному або моральному планах пов’язані з небезпекою чи заподіянням шкоди. Це саме така праця, яка позбавляє дітей можливості навчатися в школі або змушує їх окрім шкільних занять і домашніх обов’язків, завантажувати себе додатковою роботою, що виконується в інших місцях, роботою, котра закріпачує їх і відриває від сім’ї.

Відповідно до статті 3 Конвенції Міжнародної організації праці № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» встановлено, що найгіршими формами дитячої праці є:

  1. робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона виконується, може завдати шкоди здоров’ю, безпеці чи моральності дітей;
  2. усі форми рабства або практика, подібна до рабства, як наприклад, продаж дітей та торгівля ними, боргова кабала та кріпосна залежність, а також примусова чи обов’язкова праця, включаючи примусове чи обов’язкове вербування дітей для використання у збройних конфліктах;
  3. використання, вербування або пропонування дитини для заняття проституцією, виробництва порнографічної продукції чи для порнографічних вистав;
  4. використання, вербування або пропонування дитини для незаконної діяльності, зокрема, для виробництва та продажу наркотиків, як це визначено у відповідних міжнародних договорах.

Актуальним для України є також завдання ліквідації дитячої проституції, примусової праці, порнографії, торгівлі наркотиками та дітьми — злочинів, які підпадають під карні, але про їхні масштаби фактично немає достовірних статистичних даних.

Наслідками трудової як і сексуальної експлуатації дітей, стають тривалі психічні та фізичні травми.

Серед країн Європи, найбільша кількість працюючих дітей проживає в Італії. За оцінками фахівців, у Європі налічується близько 1,5 мільйона дітей, які працюють. Щодо України, то таких дітей нараховується понад 60 тисяч. Проблема експлуатації дитячою праці набула світових масштабів, через економічні, соціальні та історичні причини, що стало небезпечним для майбутнього людства і, відповідно, спонукає до протидії цьому ганебному явищу.

Матеріал підготувала: Русіна С.М. – доцент кафедри нервових хвороб,психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка.

Корисно знати