• Українська
  • English
Нефрологічні аспекти артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Нефрологічні аспекти артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків

Нефрологічні аспекти артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків

Артеріальна гіпертензія (АГ) – одне з найпоширених хронічних захворювань серед населення. Проблему поширеності АГ серед населення у світі, на думку науковців, сьогодні слід пов’язувати із станом здоров’я дітей.

 

В Україні та Чернівецькій області зокрема, впродовж останніх років у структурі дитячої захворюваності прослідковується чітка негативна тенденція щодо збільшення показників захворюваності та поширеності АГ і хвороб сечовидільної системи серед дітей та підлітків. Наслідки ураження серцево-судинної системи та органів сечовиділення у дитячому віці є проблемою, яка містить не лише медичну, а й соціальну складову.

Науковцями кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» було вивчено частоту АГ та чинники її виникнення у 194 дітей шкільного віку Чернівецької області.

Як показали результати наших досліджень – підвищений АТ (передгіпертензія/АГ) було діагностовано у 30,9% обстежених хлопців та 40,2% дівчат. Показник поширеності АГ (артеріальний тиск (АТ) вище 95 перцентилі) у дівчат склав – 37,1% та 22,7% відповідно серед обстежених юнаків (P<0,01).

Серед обстежених школярів та підлітків із передгіпертензією та АГ можлива нефрогенна причина АГ виявлялася у 17,4% випадків.

Аналізуючи наявну захворюваність на хронічний пієлонефрит (ХП) серед обстежених школярів нами встановлено доволі значний ризик «генетичної детермінованості» для родичів І ступеня спорідненості (батьки). Так, у 50,0% випадків батьки дітей хворіють на ХП та сечокам’яну хворобу; 20,0% випадків – ХП у матері та бабусі за лінією матері; у 10,0% випадків – сечокам’яна хвороба діагностувалася в обох батьків; 10,0% випадків – дідусь за лінією матері хворіє на сечокам’яну хворобу та у 10,0% випадків – на ХП хворіє дядько за лінією батька.

Отже, артеріальна гіпертензія є актуальною медичною проблемою і потребує постійної уваги зі сторони лікарів різного фаху, комплексного вирішення проблем, що впливають на поширеність артеріальної гіпертензії серед дитячого населення.

Зазвичай нефрологічна патологія у дітей «детермінована» хворобами сечовидільної системи родичів першого та другого ступеня спорідненості, як по материнській так і по батьківській лініях.

Підготував доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини, к.мед.н., доцент Безрук В.В.

Корисно знати