• Українська
  • English
Спомин… 
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Спомин… 

21 грудня 2020 року на 69-му році життя відійшов у вічність один з провідних фізіологів Буковини, доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата Буковинського державного медичного університету Валентин Іванович  ШВЕЦЬ.

Прощання з Валентином Івановичем відбудеться 23 грудня о 10.30 у Свято-Миколаївській церкві (вул. вулиця Руська, 35, Чернівці).

Для Валентина Івановича була притаманна висока відповідальність та творче ставлення до навчальної роботи зі студентами від самого початку його педагогічної діяльності. Глибокі знання з фізіології людини і тварин, вміння донести ясно і дохідливо ці знання до студентів, вимогливість, порядність викликали повагу та любов з боку його учнів. Спокійне, розсудливе та поважне ставлення до студента було основною рисою взаємовідносин професора Швеця В.І. зі студентською молоддю.

Народився Валентин Іванович 21 листопада 1952 року в місті Чорткові Тернопільської області. Дуже рано родина втратила батька, тому мати Ганна Андріївна виховувала сина одна. Після закінчення 10-ти класів школи у 1970 році став студентом біологічного факультету Чернівецького державного університету, який успішно закінчив в 1975 році за спеціальністю «Фізіологія людини і тварин». За час навчання проявив себе як активний студент-науковець, був старостою наукового гуртка кафедри фізіології людини і тварин ЧДУ. Після закінчення університету Валентин Іванович отримав рекомендацію на продовження навчання в аспірантурі, яке успішно завершив у 1980 році. В 1984 році захистив дисертацію на тему «Транспортные функции эритроцитарных мембран при действии желчных кислот и синтетических поверхностно-активных веществ»  і отримав науковий ступінь кандидата біологічних наук.

У 1986  році Швець Валентин Іванович розпочав роботу у Чернівецькому медичному інституті на посаді старшого наукового співробітника. З грудня 1987 року по серпень 1995 року працював на посаді асистента кафедр загальної біології, медичної хімії та нормальної фізіології ЧМІ, а з 1995 року старшим викладачем кафедри нормальної фізіології. В період з 2002 р. по 2010 р. обіймав посаду доцента кафедри фізіології, а з 2010 року – професора кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата БДМУ. 2004 року Валентину Івановичу присвоєне вчене звання доцента кафедри фізіології. Докторську дисертацію на тему «Механізми взаємодії систем регуляції агрегатного стану крові та водно-сольового обміну» захистив 19 грудня 2007 року, а у 2008 році здобув науковий ступінь доктора біологічних наук. У листопаді 2011 року Валентину Івановичу присвоєно вчене звання професора кафедри фізіології.

Впродовж 10 років Валентин Іванович здійснював керівництво навчально-методичною діяльністю кафедри в якості завуча.

У науковому доробку професора Швеця В.І. близько 150 наукових та навчально-методичних праць, серед них – монографії, навчальні й навчально-методичні посібники, статті в періодичних наукових виданнях.

Швець Валентин Іванович присвятив понад 30 років свого життя науковій та викладацькій діяльності, з яких – чверть століття плідної праці віддав кафедрі фізіології нашого університету (нині кафедра фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата БДМУ). Його смерть стала непоправною втратою для кафедри, Буковинського державного медичного університету, всієї наукової спільноти України.

Студенти та колеги пам’ятатимуть Валентина Івановича як видатного педагога, науковця, колегу, Вчителя.

Ректорат, професорсько-викладацький склад, колектив кафедри, колеги, друзі, члени Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка та учні висловлюють найщиріші співчуття рідним з приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка, батька та дідуся.

Царство Небесне та світла пам’ять!

Корисно знати