• Українська
  • English
Стратегія профілактики передачі ВІЛ від матері дитині
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Стратегія профілактики передачі ВІЛ від матері дитині

Стратегія профілактики передачі ВІЛ від матері дитині

Сучасний стан розвитку епідемічного процесу ВІЛ-інфекції у країні характеризується широким поширенням ВІЛ серед різних контингентів населення, в першу чергу серед осіб, які відносяться до груп високого ризику інфікування, серед яких значну долю складають жінки переважно репродуктивного віку.

Так, збільшується кількість вагітних, які знали про свій ВІЛ-позитивний статус до вагітності. За даними спеціального дослідження 33,0% матерів ВІЛ-інфікованих дітей вперше зверталися до лікаря-гінеколога тільки на момент пологів, 25% матерів ВІЛ-інфікованих дітей перед пологами мали високий рівень вірусного навантаження ВІЛ у плазмі крові. Також було встановлено, що у понад половини (56,0%) жінок, які народили ВІЛ-інфікованих дітей, відмічена низька прихильність до АРВ-лікування. В Україні відбувається поширення резистентних штамів ВІЛ, що є основною причиною неефективності специфічного лікування.

На шляху до виконання поставленої останніми роками міжнародної цілі – знизити рівень передачі ВІЛ від матері дитині до 0%, – потребує негайного вирішення низки актуальних питань як на національному, так і регіональному рівнях, щоб по-справжньому забезпечити універсальний підхід до заходів з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини для всіх ВІЛ-позитивних вагітних, передусім, жінок, які належать до особливо вразливих та соціально незахищених груп населення.

Метою стратегії є попередження випадків інфікування ВІЛ серед дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, шляхом використання інноваційних технологій.

Тому профілактика вертикальної трансмісії від матері до дитини має надзвичайно важливе значення.

Передача ВІЛ від матері до дитини відбувається:

1. Під час вагітності: трансплацентарним, висхідним (через амніотичні оболонки та навколоплодові води) шляхами, а також при діагностичних інвазивних втручаннях.

2. Під час пологів при проходженні плода через природні пологові шляхи.

3. Після пологів у разі грудного вигодовування.

Стратегія профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини

На сьогодні стратегія профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в Україні будується на 4-х компонентному підході, визначеному Всесвітньою організацією охорони здоров’я:

попередження інфікування ВІЛ серед жінок

профілактика небажаної вагітності

профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини:

антенатальна охорона плода;

дотестове та післятестове консультування;

обстеження вагітних на ВІЛ;

антиретровірусна профілактика та лікування вагітної, роділлі, породіллі та новонарожденого;

безпечні пологи, обстеження новонароджених на ВІЛ;

безпечне вигодовування.

турбота та соціальна підтримка після пологів породіллі, новонародженого та членів їх родин.

В Україні затверджений новий Уніфікований клінічний протокол з профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, який включає інноваційні технології для попередження випадків ВІЛ- інфікування дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, у т.ч. оновлені підходи до обстеження на ВІЛ-інфекцію вагітних та їх статевих партнерів тощо.

Актуальним також є удосконалення діагностики ВІЛ-інфекції у дітей з невизначеним ВІЛ-статусом із застосуванням методу «сухої краплі», вивчення потенційних ресурсів та забезпечення впровадження заходів з децентралізації ранньої діагностики ВІЛ-інфекції у дітей. Отже, стратегією профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини є оптимізація клінічної тактики та ефективні методи ліквідації нових випадків ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками.

Матеріал підготувала асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Власова О.В.

Корисно знати