• Українська
  • English
Фахівці бібліотеки БДМУ провели семінари для науковців університету
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram

Фахівці бібліотеки БДМУ провели семінари для науковців університету

25 жовтня 2021 р. співробітники бібліотеки БДМУ провели семінар із науковцями кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. кафедри Оксана ХУХЛІНА), присвячений Всесвітньому тижню медійної грамотності, Міжнародному тижню відкритого доступу за темою: «Інформаційна грамотність як чинник розвитку цифрової компетентності науковця».

Зав. інформаційно-бібліографічним відділом Софія ЗАДЕРЕЙ звернула увагу науковців на те, що медійна та інформаційна грамотність, за концепцією ЮНЕСКО, об’єднує три взаємопов’язані комплекси компетенцій:

  • інформаційну грамотність – вміння знаходити, аналізувати, використовувати інформацію;
  • медіаграмотність – вміння отримувати доступ до медіа, а також створювати контент для самовираження та спілкування;
  • технологічну/цифрову грамотність – передбачає вміння користуватись сучасними інформаційними технологіями та програмним забезпеченням з урахуванням усіх можливостей.

Зав. сектором читальних залів Олена ГІМЧИНСЬКА зазначила, що  бібліотека БДМУ – важлива інституція, яка опікується цим питанням.  Програми, проєкти на різних рівнях, Інтернет-ресурси – все це допомагає формувати в науковців нашого вишу медіаграмотність та медіакультуру.

Під час семінару науковці мали можливість навчитися, як навчатися. Напрацьовували ті знання та вміння, які забезпечують підвищення їх інформаційної культури та сприяють максимальному залученню до здобутків, можливостей сучасного наукового світу та його інструментарію, інтеграції до дослідницької екосистеми.

 

 

В рамках циклу семінарів до Всесвітнього тижня медійної грамотності, Міжнародного тижня відкритого доступу за сприяння Координаційної ради університету 22 жовтня 2021 року відбувся семінар із науковцями кафедри дитячої хірургії та отоларингології (завідувач кафедри, док. мед. наук, професор Олег БОДНАР) за темою: «Відкритий доступ — нова форма в галузі науки та досліджень».

Співробітники бібліотеки Софія ЗАДЕРЕЙ та Олена ГІМЧИНСЬКА  звернула увагу науковців на те, що поняття відкритого доступу широко обговорюється серед дослідників, вчених, працівників бібліотек, наукових співробітників та видавців. Науковці стали більше шукати інформацію, що спричинило рух за відкритий доступ до наукових досліджень.

Тому щороку бібліотека нашого університету використовує Тиждень Відкритого Доступу як цінну платформу для зустрічей, а також для того, щоб оголосити важливі повідомлення про подальший розвиток Руху Відкритого Доступу.

Викладачам ВНЗ доступ до баз даних Scopus, Web of Science і надалі дасть можливість швидкого та вільного доступу до світових досліджень. Науковці можуть вивчати рецензовані роботи з більше ніж 4000 видань, створюючи потужну систему у вченій комунікації, допоможе формувати цікаві лекції, спираючись на літературу світового значення.

Бібліотекарі є тими, хто у разі необхідності, надасть необхідну консультацію та допоможе на шляху дослідницького запиту

 

 

21 жовтня напередодні Всесвітнього тижня медійної грамотності, Міжнародного тижня відкритого доступу за сприяння Координаційної ради університету відбувся семінар із науковцями кафедр медичної біології та генетики (завідувач кафедри, док. мед. наук Роман БУЛИК) і фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії (завідувач кафедри, док. мед. наук Олександр ЗАХАРЧУК) «Відкритий доступ: розширення пошуку, збільшення кількості цитувань

У рамках проведеного семінару зав. інформаційно-бібліографічним відділом Софія ЗАДЕРЕЙ, зав. сектору читальних залів Олена ГІМЧИНСЬКА звернули увагу на зростаючі вимоги до науковців щодо підвищення власної продуктивності та збільшення кількості дослідницьких результатів.

Розповіли про шляхи реалізації відкритого доступу до наукових та навчальних матеріалів у глобальній інформаційній мережі, активного їх використання в дослідницькій діяльності.

Науковці кафедр мали можливість поставити питання щодо користування базами даних Scopus, Web of Science та EBSCO, правил цитування та посилання в наукових текстах.

Фахівці бібліотеки завжди готові забезпечити інформаційний супровід та підтримку наукових досліджень та надати консультації щодо правильності оформлення бібліографічних списків, правил цитувань та посилань на джерела в наукових роботах.

Корисно знати