Приєднуйся

БДМУ в FacebookБДМУ на TwitterБДМУ на YouTube Пдписатись на Новини

Дні народження

1 грудня
Білик І.І.
Бербець А.М.

2 грудня
Звінчук Г.Й.
Куковська І.Л.
Никоряк Ю.В.
Сливка В.І.
Сорохан М.М.

3 грудня
Власик Л.І.
Щербініна С.А.

4 грудня
Баламутова М.І.
Боднарюк Г.П.
Жусова І.В.
Караля Г.С.
Ковтюк Н.І.
Когут С.А.
Плаксивий О.Г.
Плеш І.А.
Тирон Г.В.
Яцко Г.О.

5 грудня
Галушко К.С.
Грачова Т.І.
Шлюсар О.І.
Штефанюк В.І.

6 грудня
Безрук Т.О.
Габор С.Т.
Павлюк М.С.
Яворенко К.Ю.

7 грудня
Дутчак В.Д.
Кривчанська М.І.
Стаднійчук Р.Ф.
Тарнавська С.І.
Фундюр В.Д.
Хомко О.Й.
Шевчук П.П.

8 грудня
Бицко Н.І.
Тюлєнєва О.А.

9 грудня
Гальчук К.Л.
Колюбакіна Л.В.
Рандюк Ю.О.

10 грудня
Вербівська Р.М.
Ортеменка Є.П.
Сандуляк М.Г.

11 грудня
Колоскова Р.П.
Лакомова О.І.
Михайлюк Н.В.

12 грудня
Бойко Ю.І.
Давиденко І.С.
Сопова І.Ю.

13 грудня
Сивокоровська В.О.

14 грудня
Варварич Ю.І.
Чернявська Г.В.

15 грудня
Аністратенко А.В.
Вінклер І.А.

16 грудня
Кравченко О.В.
Краснюк М.І.
Надводна В.К.
Сегедіна М.І.

17 грудня
Лазарюк М.В.
Малишевський І.О.
Окрім І.І.
Скрицька Н.В.

18 грудня
Іванова О.М.
Вівсянник О.Й.
Гайдич Л.І.
Гангал Е.В.
Попович А.І.

Вчена рада БДМУ

Четвер, 22 листопада 2018 16:12

22 листопада пройшло засідання Вченої ради БДМУ, яке розпочав ректор професор Тарас Бойчук з вручення вітальних адрес ювілярам та дипломів про присудження наукових ступенів і атестатів про присвоєння вчених звань співробітникам нашого навчального закладу.

 

Професор Власик Леонід Іванович виголосив актову промову «Ультрадисперсні частинки в атмосферному повітрі м. Чернівці. Організація моніторингу та оцінка ризику».

Про науково – педагогічну діяльність медичного факультету №1 доповів декан медичного факультету №1 проф. Москалюк Василь Деонізійович.

Вченою радою розглянуто питання щодо присвоєння співробітникам університету вчених звань професора і доцента, а також розглянуто та затверджено матеріали засідання наукової та центральної методичної комісій. Затверджено матеріали ліцензійних справ щодо підготовки іноземних громадян за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 221 Стоматологія та щодо підготовки іноземних громадян за другим (магістерським) рівнем за спеціальністю 222 Медицина. Затверджено звіт про акредитаційний самоаналіз зі спеціальності 223 «Медсестринство» (5.12010102 «Сестринська справа») за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст».

Під час засідання затверджено ряд освітньо-професійних програм, зокрема:

  • освітньо-професійну програма вищої освіти підготовки фахівців у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет» на початковому рівні (короткий цикл) зі спеціальності 221 «Стоматологія»;
  • освітньо-професійну програму фахової передвищої освіти  підготовки фахівців у Вищому державному навчальному закладі України «Буковинський державний медичний університет»  зі спеціальності 221 «Стоматологія»;
  • навчальні плани підготовки молодших бакалаврів, молодших спеціалістів на рівні фахової передвищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія».

Під час засідання було затверджено Правила прийому до ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» та до коледжу БДМУ у 2019 році.

Прочитано 121 разів